Zábava s pyrotechnikou19. 12. 2019 13:04

Po roku 1989 sa na našom trhu postupne začali objavovať aj predmety tzv. zábavnej pyrotechniky. Kým v minulosti spotrebitelia poznali iba sortiment z jarmočných strelnicových atrakcií v podobe kapslí, búchacích guličiek a podobných predmetov zo zahraničia, postupne sa u nás začal rozširovať celý sortiment tzv. „zábavnej pyrotechniky“ od petárd až po kompaktné ohňostroje a rakety. V posledných rokoch nastupuje aj ich internetový predaj.

Samozrejme, nadobúdanie a používanie zábavnej pyrotechniky upravujú zákony, s čím si často mnohí spotrebitelia nerobia starosti. Ostáva len spoliehať sa na zdravý rozum, keď si niektorí ľudia nenechajú vysvetliť ani len základné zákonné aj bezpečnostné pravidlá ?
Pripomíname, že na území mesta Prievidza je používanie zábavnej pyrotechniky celoročne zakázané s výnimkou Silvestra 31. decembra, kedy je možné pyrotechnikou používať od 18.00 hod. až do 1.januára do 02.00 hod. rannej.


Buďte ohľaduplní a zábavnú pyrotechniku neodpaľujte na tomto vymedzenom území mesta Prievidza počas celého kalendárneho roka: ide o Námestie slobody, Pribinovo námestie, pred budovou Piaristického kostola, pred budovou Rímskokatolíckeho kostola sv. Bartolomeja,  mestskom cintoríne mesta Prievidza, v okolí do 50 metrov od budovy Zariadenia pre seniorov Ulica M. Rázusa 17 a na Ulici Jána Okáľa a na Autobusovej a železničnej stanici na Ulici Terézie Vansovej.


Niektorí nedočkavci síce túžia vyskúšať zakúpený tovar ihneď po odchode z obchodu alebo po doručení kuriérom, tým sa však dopúšťajú priestupku na úseku verejného poriadku. Okrem postihu im hrozí aj zhabanie predmetov, použitých na spáchanie priestupku. Samozrejmosťou by malo byť podrobné preštudovanie návodu na použitie a niekoľko základných pravidiel, aby zábava neskončila tragédiou.


Iniciované výrobky zábavnej pyrotechniky nehádžte medzi ľudí, malé deti alebo  zvieratá. Zábavná pyrotechnika neraz končí aj na balkónoch na sídliskách, preto je potrebné z týchto miest odstrániť všetky horľavé veci.
Počas Silvestra je vhodné zvážiť venčenie psov tak, aby netrpeli výbuchmi a počas večera urobiť opatrenia na zabránenie stresu domácich zvierat. Strieľanie rakiet z balkóna alebo hádzanie petárd na parkovisko starostlivo zvážte, možno tam parkuje aj vaše auto.

-MsP Prievidza-


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri