Za Ondrejom Čiliakom7. 5. 2012 14:53

Mgr. Ondrej ČILIAK (* 1.9.1951 Nováky – † 7.5.2012 Bojnice ), básnik, spisovateľ, publicista,  rodák z Novák, obyvateľ Prievidze. Absolvoval Filozofickú fakultu UK, odbor žurnalistika. Bol dlhoročným predsedom Literárneho klubu Poet. Pracoval v Hornonitrianskej knižnici v Prievidzi.

Vydal básnické zbierky: Ústami spravodlivých /1973/, Podhorské hladiny /1977/, Čistá po dotyku /1980/, Tváre v zrkadle/1981/, Cesta do nežnosti /1986/, Aréna /1986/, Planetárium /1980/, bibliofíliu Ostré ticho /1999/, Dobrý vietor /2001/.

Činnosťou v klube sa snažil odovzdať časť svojich skúseností začínajúcim autorom a tak posúvať ich literárnu úroveň. Bol členom občianskeho združenia Benedikty, ktoré má za úlohu okrem iného podporovať talentovaných členov klubu a to hlavne pri vydávaní samostatných debutov a zbierok. Získal o.i. ocenenie za publikáciu Cesty do minulosti Prievidze, vydanej mestom Prievidza v roku 2006.  Slovenský syndikát novinárov udelil knihe prvé miesto v kategórii najkrajší propagačný materiál o meste. Primátorka mesta udelila  vlani v  septembri  Ondrejovi ČILIAKOVI pamätný list pri príležitosti životného jubilea 60 rokov za podiel na rozvoji mesta a jeho propagácii v roku 240. výročia Vzbury prievidzských žien.  V týchto chvíľach už letí jeho básnická duša k svojim múzam...

Česť jeho pamiatke !

MODRÉ Z NEBA
Takú ťa milujem
v zelenej nahote záhrad
pofŕkanú iskrami z pahreby
popálenú vôňou slnečníc
rastúcu do noci
No ja sa strácam
na dne dňa
v závanoch jesene

Nevieme?
veď aj tí bez krídel
chcú letieť na kraj sveta...

Tak vyplašené holuby
letia vyzobávať modré z neba

Dobrý vietor(2001)

Posledná rozlúčka s našim vzácnym spoluobčanom Mgr. Ondrejom Čiliakom
bude piatok 11. mája o 15.00 h na cintoríne v Prievidzi.


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri