Za najlepší projekt ocenili študenta a profesorku Gymnázia V. B. NedožerskéhoLorem ipsum dolor sit amet 14. 11. 2013 13:31

Prievidzskí gymnazisti uspeli na Týždni vedy a techniky v Bratislave. Okrem iného získal študent Gymnázia V. B. Nedožerského so svojou profesorkou aj hlavnú cenu Scientia Pro Futuro – cenu ministra školstva, výskumu a športu SR za najkvalitnejší projekt 2013.

V pondelok 11. novembra 2013 bol v Bratislave slávnostne otvorený Týždeň vedy a techniky Ing. Štefanom Chudobom, PhD., štátnym tajomníkom MŠVVaŠ SR a ďalšími čestnými hosťami v priestoroch Centra vedecko-technických informácií SR. Po úvodnom prejave štátneho tajomníka si pozvaní hostia prezreli študenské vedecké práce, ktoré súťažili o cenu Scientia Pro Futuro. V tomto školskom roku sa do národného finále prebojovali aj tri práce z Gymnázia Vavrinca Benedikta Nedožerského: Pavel Madaj (III.A) – Umelá inteligencia, Ján Kozák (III.B) - Vplyv globálnych klimatických zmien na zmenu klímy a vývoj počasia na Slovensku, Karolína Gelatičová (III.D) - Lykožrút smrekový ako prirodzená súčasť lesných ekosystémov.

Práca Jána Kozáka s názvom Vplyv globálnych klimatických zmien na zmenu klímy a vývoj počasia na Slovensku zaujala odbornú porotu natoľko, že mu udelila  Čestné uznanie Americkej meteorologickej asociácie – American Meteorological  Society Award.

Odborná porota, ktorej členmi boli zamestnanci univerzít, Slovenskej akadémie vied, organizácií výskumu a vývoja pod vedením Dr. Ing. Jaroslava Jerza, ocenila aj prácu Pavla Madaja  s názvom Umelá inteligencia. Udelila mu cenu Scientia Pro Futuro 2013, ktorá je zároveň nomináciou na Medzinárodnú súťaž vedeckých a technických projektov žiakov stredných škôl, ktorá sa uskutoční v máji 2014 v Los Angeles v Californii.

Na záver bola udelená hlavná cena Scientia Pro Futuro – cena ministra školstva, výskumu a športu SR za najkvalitnejší projekt 2013, ktorú získal Pavel Madaj a aj jeho profesorka. Práce, ktoré prezentovali naši žiaci, vznikli pod vedením PaedDr. Oľgy Kurbelovej na hodinách predmetu Tvorba a prezentácia projektov.

Všetkým účastníkom srdečne blahoželáme!

PaedDr. Oľga Kurbelová


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri