Z prievidzskej radnice29. 1. 2013 18:42

Pozrite si ďalšiu zo série diskusií v Regionálnej televízii Prievidza. Primátorka mesta JUDr. Katarína Macháčková a zástupca primátorky JUDr. Ing. Ľuboš Maxina PhD. diskutujú na tému rozpočet mesta na rok 2013 a finančná situácia v meste.

Zdroj: RTV Prievidza

Mesto Prievidza sa od  nástupu nového vedenia v decembri roku 2010 aktívne snaží znížiť celkovú zadlženosť, ktorá sa skladá  zo zadlženosti mesta (úvery vedené na meste Prievidza)  a zadlženosti mestských spoločností (úvery vedené na mestských spoločnostiach SMMP, s.r.o. a Prievidza Invest, s.r.o.), pretože aj tieto  sa v plnej výške financujú z rozpočtu mesta.

Na začiatku funkčného obdobia sa v decembri roku 2010 muselo vedenie mesta  postaviť pred  celkový dlh vo výške takmer 15,5 milióna eur. Toto číslo vrhlo na Prievidzu hrozbu  zavedenia ozdravného režimu a prípadnej nútenej správy. Aby sa ohrozeniu fungovania samosprávy zabránilo, bolo nutné zaviesť úsporné opatrenia.

Už v roku 2011 sa podarilo znížiť dlh istín o 843 506,81 eur, čo však stále predstavovalo stav úverového dlhu vyše 60% k bežným príjmom v roku 2010. Aj keď boli niektoré úsporné opatrenia prijaté zo strany verejnosti s nevôľou, v konečnom dôsledku sa ukázali ako veľmi úspešné. Dôkazom toho je záverečná bilancia z konca roka 2012, kedy sa podarilo znížiť dlh o sumu 1 375 860,73 eur a celkový úverový dlh tak klesol pod hranicu 60 %. Tým sa podstatne znížilo riziko zavedenia ozdravného režimu a následnej hrozby nútenej správy.

Aj v roku 2013  bude Prievidza naďalej pokračovať v snahe znížiť zadlženosť mesta. Na splácanie istín úverov použije výhradne prostriedky z fondov, čo predstavuje vyše 900 tisíc eur.

Mesto spolu s mestskými spoločnosťami zaplatilo bankám poplatky za úvery v hodnote  821 559,72 eur. Táto suma predstavuje poplatky za správu úverov a úroky k úverom mesta a mestských spoločností.


Čo znamená nútená správa?
Podľa platnej legislatívy je ministerstvo financií oprávnené rozhodnúť o zavedení nútenej správy v obci (meste). Tento stav je vyhlásený, ak sa ozdravné opatrenia v obci (meste) ukázali ako neúspešné. Počas obdobia nútenej správy je vytvorený krízový rozpočet, ktorý výrazne limituje verejný život a výdavky v samospráve. Zostatkové financie  prechádzajú na samostatný účet a sú z nich hradené len nevyhnutné výdavky.  Všetky rozhodnutia  a prerozdeľovanie finančných prostriedkov sú pod dohľadom správcu, ktorý je priradený samospráve  v nútenej správe. Ten vykonáva dohľad nad zavedením finančných opatrení, ktoré majú za cieľ znížiť zadlženosť obce (mesta).


Info servis

Občianska anketa

Anketa

Ako by sa mala volať nová fontána na Námestí slobody?

  •  33%
  •  48%
  •  18%
bez zapnutého javascriptu je nutné mít zobrazen tento obrázek

472 účastníkov
Archív ankiet

Blížiace sa podujatia

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri