Z mestského rozpočtu podporené ďalšie projekty23. 5. 2016 12:40

Mesto Prievidza na základe podmienok stanovených Všeobecne záväzným nariadením o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta podporilo ďalšie organizácie a inštitúcie. Tento krát rozdeľovala finančné prostriedky komisia školstva  kultúry. Dotácie dostali OZ Tanečná skupina Fantastic Prievidza, Stredná odborná škola obchodu a služieb Prievidza i galéria Art point.

Art point organizuje viaceré výstavy
Občianske združenie Art point dostalo z mestského rozpočtu dotáciu v celkovej výške 800 eur. Finančné príspevky budú použité na krytie nákladov spojených so zabezpečením výstavy aktuálnej tvorby profesionálnych a neprofesionálnych výtvarníkov mesta Prievidza v galérii Art point. O.z. na tento účel vynaloží časť dotácie vo výške  500 eur. Zvyšná časť finančných prostriedkov bude použitá  na krytie nákladov spojených so zabezpečovaním výstavy prievidzského výtvarníka Stanislava Prostredného pod názvom „Vízie a sny“. 

S dotáciou aj Tanečná skupina Fantastic Prievidza
Ďalšie dotácie dostali tanečná skupina. Dotácia vo výške 945 eur pre tanečnú skupinu bude použitá na krytie nákladov spojených s nákupom nových kostýmov pre členov.


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri