Z augustového mestského zastupiteľstva14. 8. 2015 12:32

V auguste rokovali poslanci Mestského zastupiteľstva o viacerých dôležitých bodoch.

Zoznam bodov prerokovaných na Mestskom zastupiteľstve:

- Poskytnutie návratnej finančnej výpomoci pre mesto Prievidza
- Poskytnutie návratnej finančnej výpomoci pre spoločnosť Prievidza Invest, s.r.o.
- Uzatvorenie Dodatku č. 6 k zmluve o poskytnutí finančných prostriedkov pre mesto Prievidza
- Zámer na prevod majetku mesta Prievidza
- Zámer na prevod majetku Prievidza Invest, s.r.o
- Predkupné právo spoločnosti Prievidza Invest s.r.o. k pozemku v priemyselnom parku
- Návrh Doplnku č. 3 k VZN č.100/2009 o určení názvov ulíc a číslovaní budov v meste
- Návrh Doplnku č. 1 k VZN č. 153/2014 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na vymedzenom území mesta Prievidza
- Umiestnenie sochy sv. Jána Nepomuckého
- Odplata za zriadenie vecného bremena pre spoločnosť DSI DATA s.r.o.
- Zmluva o spolupráci so spoločnosťou Lidl Slovenská republika, v.o.s.

RTV Prievidza:

Podrobné informácie o dohode mesta Prievidza s Vládou SR. TU

Obsah jednotlivých materiálov, ktoré boli predmetom rokovania MsZ nájdete TU.


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri