Vzdelávanie mladých lídrov: Prihláste sa na bezplatné školeniaLorem ipsum dolor sit amet 6. 11. 2019 15:17

Rada mladých a Centrum voľného času Prievidza ponúkajú aktívnym mladým ľuďom od 12 do 17 rokov (vrátane) možnosť zúčastniť sa na trojfázovom bezplatnom školení „Vzdelávanie mladých lídrov Prievidza“.

Cieľom „Vzdelávania mladých lídrov Prievidza“ je motivovať mladých ľudí k zapájaniu sa do života svojej komunity, organizácie, školy, mesta, žiackych školských rád SŠ a ZŠ. Školenie vychádza z národného projektu KomPrax, ktorý realizovala v rokoch 2011 - 2015 Iuventa - Slovenský inštitút mládeže. Je zamerané na získavanie dôležitých zručností, ako je práca v tíme, komunikácia, aktívne občianstvo, či kritické myslenie.

Mladí ľudia sa na vzdelávanie môžu prihlásiť cez tento link.

Vzdelávanie sa skladá z troch víkendových školení v časovom rozpätí dvoch kalendárnych mesiacov. Čo je ale najdôležitejšie medzi druhým a tretím stretnutím mladí účastníci pripravia a uskutočnia malý projekt a tým si vyskúšajú získané kompetencie v praxi. Na jeho realizáciu dostanú finančnú podporu vo výške 50 eur. Účastníci takto získajú predpoklady pre lepšie uplatnenie sa v pracovnom i spoločenskom živote, čo potvrdzujú výsledky podobných projektov. Budú mať prehľad o možnostiach sebarealizácie v meste a podporu skúsených pracovníkov s mládežou, ktoré môžu využiť aj pri ďalších aktivitách.

Projekt Rady mladých mesta Prievidza finančne podporilo Mesto Prievidza, Hajcman o.z. a organizačne Centrum voľného času Prievidza.


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri