Vyznačenia parkovacích miest sa dočkajú aj Kopanice9. 3. 2017 14:50

Po pozitívnom ohlase obyvateľov zo sídliska Zapotôčky, budú vyznačované parkovacie miesta aj na sídlisku Kopanice. Práce bude realizovať spoločnosť TSMPD v závislosti od poveternostných podmienok.

V minulom roku boli v Prievidzi vyznačované parkovacie miesta v častiach Nové mesto a Necpaly. Po pozitívnych odozvách zo strany verejnosti sa projekt rozširuje aj do ďalšej časti mesta a to na sídlisko Kopanice.

Zoznam ulíc, na ktorých je naplánované vyznačenie kolmých parkovacích miest :
1.    Ul. Nad terasami
2.    Ul. Makovického
3.    Ul. Na karasiny
4.    Ul. V. Clementisa (časť ulice)
5.    Ul. M. Gorkého
6.    Ul. V. Benedikta
7.    Ul. Koceľová, Mojmírová
8.    Ul. energetikov

Systematickým vyznačovaním parkovacích miest sa v sídliskových častiach mesta parkovanie značne zjednodušuje a dochádza k uvoľneniu parkovacích kapacít a ich efektívnemu využitiu.
Podľa správcu miestnych komunikácií, spoločnosti TSMPD, sa vyznačovaním parkovacích miest dá získať od 10 do 12 % viac parkovacích kapacít. Ľudia po vyznačení parkovacích miest už neparkujú živelne a tým sa kapacita parkovania na už existujúcich plochách zvyšuje.


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri