Vývoz nádob na BRO20. 2. 2020 07:48

Oznamujeme verejnosti, že vývoz nádob na biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad rodinných domov bude opäť prebiehať v mesiacoch marec až november 1x týždenne v rovnaký deň ako je zabezpečovaný vývoz nádoby na zmesový komunálny odpad (čiernej farby).


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri