Vývoz hnedých nádob na biologicky rozložiteľný odpad27. 10. 2020 11:51

Oznamujeme verejnosti, že v mesiaci november bude naďalej prebiehať vývoz hnedých nádob na biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad rodinných domov s frekvenciu vývozu 1x týždenne.


Info servis