Výveska na smútočné oznamy je späť6. 2. 2020 14:17

Rodinní príslušníci zosnulých obyvateľov majú opäť možnosť zverejniť smútočné oznámenia, takzvané parte.

V minulosti poskytovalo mesto Prievidza možnosť vyvesiť smútočné oznamy na budove Domu služieb, no z dôvodu rekonštrukcie budovy nebola táto možnosť v roku 2019 k dispozícii. Samospráva na tento účel vytvorila nový priestor, ktorý môžu obyvatelia mesta využiť. Nová výveska je umiestnená na dobre viditeľnom mieste vo vestibule Mestského úradu – budovy B (v ktorej je na prízemí pobočka Slovenskej sporiteľne).

Na výveske budú smútočné oznámenia uverejňované až potom ako príbuzní zosnulého poskytnú súhlas s použitím osobných údajov, v súlade s príslušnou legislatívou. Tlačivo žiadosti je k dispozícii v kancelárii referentov pre obradovosť a na Mieste prvého kontaktu v budove Mestského úradu. Po vyplnení žiadosti bude zabezpečené bezplatné vyvesenie a zvesenie smútočného oznámenia. 


Info servis

Blížiace sa podujatia

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri