Využite informácie o možnostiach podpory podnikaniaLorem ipsum dolor sit amet 10. 12. 2018 14:22

Združenie pre rozvoj regiónu Horná Nitra (ZRRHN) v spolupráci s mestom Prievidza, mestom Bojnice, Slovenskou obchodnou a priemyselnou komorou pozýva na sériu seminárov určených pre zástupcov firiem, živnostníkov, školy a všetkých, ktorí zvažujú založenie vlastnej firmy.

Prvé stretnutie je koncipované ako  informačný seminár, ktorý v krátkosti predstaví širokú ponuku možností podpory podnikania ako: účasť na  odborných podujatiach v zahraničí, pomoc pri vyhľadávaní dodávateľov a odberateľov, čo je duálny systém vzdelávania a ako do neho vstúpiť, rozvoj ľudských zdrojov, 100% odpočet nákladov vede a výskume. Tento je určený pre všetky typy podnikov a bude sa konať 17.12.2018 na Mestskom úrade v Bojniciach.

Druhé neformálne stretnutie je tematicky ladené na problematiku zosúladenia podnikania a rodiny vrátane odovzdávania firmy nasledovníkom pri generačnej výmene. Pre začínajúce, ale zabehnuté podniky a živnostníkov to môže byť nie práve ľahké obdobe o nie ľahký proces. Stretnutie sa bude konať 20.12.2018 v BIC Prievidza.

Odbornými garantmi sú: Národné podnikateľské Centrum, Štátny inštitút odborného vzdelávania, SARIO, BIC Prievidza, Ayming s.r.o., BLANCED-HR s.r.o.

Podujatia sú realizované s podporou Ministerstva hospodárstva SR a ZRRHN v rámci projektu „Podporujeme rozvoj hornej Nitry v roku 2018“.

Pozvánka a pokyny k registrácii
PODPORA PODNIKANIA V REGIÓNE HORNÁ NITRA, 17. decembra 2018 o 8:30 hod., Miesto: zasadačka MsÚ Bojnice, Sládkovičova 1, Bojnice

Pozvánka a pokyny k registrácii
STRETNUTIE A ROZHOVORY PRI VIANOČNOM PUNČI na témy rodinné podnikanie, podnikanie a rodina, nástupníctvo vo firme, generačná výmena a iné, 20. decembra 2018 o 9:30 hod., Miesto: BIC Prievidza, Hviezdoslavova 3 ( zasadačka), 971 01 Prievidza


Info servis

Blížiace sa podujatia

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri