Vytvor logo pre Mestskú knižnicu M. Mišíka v Prievidzi19. 4. 2017 13:14

Knižnica M. Mišíka v Prievidzi v zriaďovateľskej pôsobnosti Kultúrneho a spoločenského strediska v Prievidzi vyhlasuje výtvarnú súťaž určenú pre deti a mládež.

Cieľom súťaže je vyjadriť svoj vzťah ku knihám, knižným hrdinom, ako aj ku knižnici ako takej. Zapojiť sa môžu jednotlivci, ale aj kolektívy od 3 do 20 rokov. Súťaž je určená pre deti v materských školách, žiakov základných škôl a žiakov základných umeleckých škôl. „Rovnako by sme privítali aj záujem študentov stredných umeleckých škôl. Akceptované budú len plošné práce - kresba, maľba, grafika,“ opísala Dana Horná riaditeľka KaSS Prievidza.

Autor musí zo zadnej strany svojej výtvarnej práce uviesť meno, priezvisko, vek, prípadne školu, ktorú navštevuje. Uzávierka súťaže bude 31. augusta 2017. Súťaž bude vyhodnotená 21. septembra 2017. Svoje návrhy môžu autori posielať na e-mailovú adresu kniznica@prievidza.sk alebo osobne priniesť na pobočku Mestskej knižnice M. Mišíka v Dome kultúry Prievidza (F. Madvu 11).

Víťaz súťaže sa môže tešiť na darčekovú poukážku v hodnote 30,00 € na nákup kníh podľa vlastného výberu v kníhkupectve Literama.


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri