Výtvarná súťaž základných škôl má svojich víťazovLorem ipsum dolor sit amet 22. 11. 2010 18:23
Od začiatku novembra na všetkých základných školách mesta Prievidza prebiehala pod záštitou viceprimátora mesta Prievidza Milana Dérera výtvarná súťaž Vianočný dar pre moje mesto. Do súťaže sa zapojilo niekoľko stoviek žiakov a v pondelok 22. 11.2010 boli v CVČ SPEKTRUM ocenené najlepšie práce z celého mesta.

Do súťaže Vianočný dar pre moje mesto sa mohli zapojiť žiaci v kategóriách 1.
– 4. ročník a žiaci 5. – 9. ročník. Stvárniť mohli svoj pohľad na témy moje Vianoce, moje mesto a moja mama. Od polovice novembra prebehli na každej škole školské kolá, ktorých víťazov podľa vlastných kritérií vyhodnotili učitelia a najlepšie tri práce v každej kategórii postúpili do celomestského kola. Porota zložená z učiteľského zboru sa nakoniec rozhodla za najlepšiu vyhlásiť prácu Lenky Bondorovej z 9.C I. ZŠ Sama Chalupku, ktorá vyhrala hlavnú cenu - notebook. Ďalší nadaní umelci boli ocenení vecnými cenami.

Príbeh víťazných prác sa ale odovzdaním cien nekončí. Práce budú vystavené v CVČ SPEKTRUM a následne aj v priestoroch Mestského úradu. Z víťazného diela je v pláne príprava vianočného pozdravu vo forme pohľadnice.

Ocenenia:

Kategória 5. – 9.
1. miesto a víťazka celej súťaže Lenka Bondorová
2. miesto Barbora Šmirinová
3. miesto Simona Svitková

Kategória 1. – 4.

1. miesto Janka Vavrová
2. miesto Paulína Šimková
3. miesto Viktória Ďurišová

Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri