Výtvarná súťaž, Prievidza kreslí a maľuje, pozná víťazovLorem ipsum dolor sit amet 15. 3. 2017 16:23

Primátorka Prievidze vyhlásila koncom uplynulého roka novú iniciatívu pre deti a mládež. Cieľom výtvarnej prehliadky bolo pomocou obrazu vyjadriť pozitívny vzťah k mestu.

Cieľom súťaže Prievidza kreslí a maľuje je predovšetkým zobrazenie historických udalostí z dejín Prievidze, jej architektonických osobitostí, či zaujímavých lokalít mesta. Nevylučuje sa ani zobrazenie známych osobností mesta pozná svojich víťazov.

Prehliadka bola primárne určená pre žiakov  ZUŠ Ladislava Stančeka a ďalších záujemcov z radov detí a mládeže do 20 rokov – žiakov a študentov umeleckých škôl. Akceptované boli len plošné práce - kresba, maľba, grafika. Mladí autori mali na vytvorenie diel takmer tri mesiace.

Odborná porota, menovaná primátorkou mesta, mala jasne definované kritéria hodnotenia: Pôvodnosť, originalita a atmosféra, veku primeraná výtvarná úroveň vyjadrenia témy.
Na základe odporúčania poroty boli v každej kategórií vyhlásené tri ceny a samostatne vyhlásená hlavná cena.

Konečné poradie ocenených:

Hlavná cena - Peter Pružinec

1. Kategória - 6-8-rokov
1. Dávid Choleva
2. Ela Sofia Vargicová
3. Júlia Svitková
 ocenenie pedagógovi za kolekciu - Alena Sluková

2. Kategória - 9-11 rokov
1. Sára Chudá
2. Stanislava Ježová
3. Nikol Lacková
čestné uznanie  -  Ema Vidová , Richard Matejka ocenenie pedagógovi za kolekciu - Alena Včelíková

3. Kategória -12-15 rokov
1.  Jana Cigléniová
2.  Ema Balážová
3.  Kristína Grácová
čestné uznanie - Karolína Kozielová, Klaudia Kvašaiová, Ema Vidová, Marianna Hladká ocenenie pedagogovi za kolekciu - Oleg Cipov

4. Kategória 16 -20 rokov
1.  Viktória Žigmundová
2.  Dagmar Budd
3.  Dávid Bátora - ZUŠ Sv. Lukáša Topoľčany

Až na jedinú výnimku  sú všetci uvedení žiakmi ZUŠ Ladislava Stančeka Prievidza.

Verejnosť sa bude mať možnosť zoznámiť s dielami mladých autorov na výstave v galérii Art Point.


Info servis

Blížiace sa podujatia

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri