Výtlky opravujú najmä v noci26. 2. 2019 13:53

Technické služby mesta Prievidza ako správca miestnych komunikácií začali opravu výtlkov na miestnych komunikáciách. Zamestnanci realizujú práce predovšetkým počas večerných hodín.

Spoločnosť Technické služby mesta Prievidza začala realizovať opravy výtlkov na miestnych komunikáciách v meste Prievidza po období zimnej údržby. „S prácami sme začali od prvého možného okamihu, ako nám to umožnili poveternostné podmienky. Postupne budeme pokračovať aj naďalej v čo najväčšej miere, aby sme zabezpečili zjazdnosť na miestnych komunikáciách aj počas týchto zimných mesiacoch,“ hovorí Roman Bartoš z Technických služieb mesta Prievidza.

Výtlky po zimnej údržbe vznikajú na cestných komunikáciách, ktoré neprešli rekonštrukciou, alebo komplexnou opravou asfaltových povrchov. „Na týchto komunikáciách monitorujeme situáciu. Pri opravách sú prioritné tie komunikácie, na ktorých je zabezpečovaná základná dopravná obslužnosť mesta. V prípade potreby operatívne opravujeme výtlky aj na ostatných komunikáciách,“ informuje Bartoš.

Technické služby používajú pri opravách výtlkov metódu opráv pomocou infranahrievačov. V minulosti boli opravy v zime realizované aj betónovými výplňami, ktoré však nemali veľkú životnosť a po ich uvoľnení sa stávali v podstate iba nebezpečnými kusmi betónu na vozovke. „Z uvedených dôvodov sme tento druh opráv úplne vypustili zo svojho portfólia a zamerali sme sa na technológiu infražiarenia. Metóda nevyžaduje žiadne zarezávanie do existujúceho asfaltového povrchu. Oprava spočíva v tom, že asfalt v okolí výtlku sa nahreje pomocou infražiaričov na vysokú teplotu, následne sa povrch naruší a výtlk sa vyplní novou asfaltovou zmesou. Následne sa výtlk zhutní,“ približuje Bartoš spôsob opráv.

„Vysoká teplota zaručuje prepojenie medzi starým a novým asfaltom. Výhodou tejto operatívnej metódy opráv je jej dlhšia životnosť, možnosť pracovať aj pri nižších vonkajších teplotách a aj to, že nevznikajú nové škáry, ktoré znižujú životnosť opráv. Tento rok sme posunuli kvalitu opäť ešte o niečo vyššie, pretože túto zimnú sezónu sa výhradne používa už iba plnohodnotná obaľovaná zmes asfaltobetónu, ktorú sme si naskladnili počas letných mesiacov a nie asfaltový recyklát, ktorý sme používali v minulosti,“ dodáva.


Info servis

Blížiace sa podujatia

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri