Výťažok zo zbierky počas primátorkseho punčuLorem ipsum dolor sit amet 29. 12. 2016 07:53

Posledný predvianočný týždeň patril aj Vianočnému primátorskému punču so zbierkou na podporu Harmónie a detí z detských domovov.

Účelom zbierky bola podpora činnosti a aktivít neziskovej organizácii Harmónia, n.o., ktorá poskytuje pomoc ľuďom v sociálnej a hmotnej núdzi a podpora činnosti Spoločnosti priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar – pobočka Prievidza.

Záverečné výučtovanie zbierky:

Harmónia n.o. :
Výťažok z prenosnej pokladničky..............240,71  EUR
Hrubý výnos verejnej zbierky                 240,71 EUR
Náklady spojené s konaním                    0,00 EUR
Čistý výnos                                  240,71 EUR

Spoločnosti priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar – pobočka Prievidza.:  
Výťažok z prenosnej pokladničky..............304,26  EUR
Hrubý výnos verejnej zbierky      304,26 EUR
Náklady spojené s konaním           0,00 EUR
Čistý výnos                       304,26 EUR

Ďakujeme všetkým, ktorí prispeli.


Info servis

Blížiace sa podujatia

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri