Výstup krízového štábu k znečisteniu potokov Hlinky a MoštenicaLorem ipsum dolor sit amet 27. 3. 2013 12:06

V utorok 26. marca 2013 celoslovenské médiá informovali o znečistení vodného toku v blízkosti skládky komunálneho odpadu neznámou zapáchajúcou tekutinou hnedej farby a bielou penou. Na základe týchto informácií bol zvolaný Krízový štáb mesta Prievidza. Obyvateľstvo až do oficiálneho vyhodnotenia odobratých vzoriek vyzýva k primeranej opatrnosti pri využívaní vôd z potoka Hlinky a Moštenica.

Na základe odvysielaných informácií o znečistení vôd potokov Hlinky a Moštenica v hlavných spravodajských reláciách súkromných slovenských televízií zvolal zástupca primátorky v stredu 27. marca 2013 krízový štáb. Vodný tok bol v piatok 22. marca 2013 v nočných hodinách znečistený neznámou zapáchajúcou tekutinou hnedej farby a bielou penou.

Polícia už začala trestné stíhanie
Podľa informácií, ktorými mesto Prievidza disponuje, bolo znečistenie riadne zdokumentované Políciou SR, Slovenskou inšpekciou životného prostredia a ďalšími príslušnými orgánmi. V súčasnosti sa vyhodnocujú odobraté vzorky. Rozbory odobratých vzoriek majú byť k dispozícii na budúci týždeň, po Veľkonočných sviatkoch. Hovorca Krajského riaditeľstva policajného zboru Trenčín pre TV JOJ uviedol, že policajti z Prievidze už začali trestné stíhanie vo veci prečinov ohrozenia a znečistenia životného prostredia.

Zástupca primátorky získal od Slovenskej inšpekcie životného prostredia informáciu, že za najpravdepodobnejší zdroj znečistenia je podľa predbežných zistení považované pretečenie kumulačnej nádrže odpadových vôd skládky komunálneho odpadu, ktorá sa nachádza v blízkosti potokov Hlinky a Moštenica.

O dokumentovaní znečistenia a odobratí vzoriek bola spoločnosť TEZAS ako prevádzkovateľ Skládky odpadov Prievidza – Ploštiny informovaná ešte v piatok 22. marca 2013. Až do zasadnutia krízového štábu však mesto Prievidza ako svojho významného klienta o vzniknutej situácii neinformovala. Konateľ spoločnosti Juraj Romančák na zasadnutí krízového štábu uviedol, že za dostatočné považoval informovanie Obvodného úradu životného prostredia, pretože nechcel šíriť neoverené informácie, ktoré by mohli vyvolať paniku.

Výzva na opatrnosť
Cieľom zasadnutia krízového štábu bolo prehodnotiť možné ohrozenia obyvateľstva v dôsledku znečistenia, ktoré sa prejavilo nezvyčajným zafarbením vody, nezvyčajným zápachom vody a tvorbou peny na vode. Konateľ spoločnosti TEZAS uviedol, že pri obhliadke vodného toku Hlinky v piatok 22. marca 2013 v popoludňajších hodinách bola voda vizuálne číra a znečistenie sa už neobjavovalo. I napriek tomu sa ale krízový štáb uzniesol na tom, že do času, kým budú vyhodnotené odobraté vzorky, bude vhodné obyvateľov o tomto znečistení informovať a vyzvať ich k primeranej opatrnosti.

Mesto Prievidza svojim obyvateľom až do vyhodnotenia rozborov odobratých vzoriek v žiadnom prípade neodporúča vodu z potokov Hlinky a Moštenica konzumovať. Odporúča tiež primeranú opatrnosť pri využívaní tejto vody na úžitkové účely.

Reportáž televízie TA3

Samospráva vyzýva obyvateľov aj k spolupráci, pri monitorovaní prípadného ďalšieho zhoršenia kvality vôd, nielen v tejto lokalite. Hlásenia o mimoriadnom zhoršení alebo mimoriadnom ohrození kvality vôd za okres Prievidza hlásenia preberá Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica, tel. 048/ 471 96 70, 24-hodinová služba – 0903 770 173.

Prípadné uzavretie skládky zvoz odpadu neohrozí

Krízový štáb sa zaoberal aj otázkou možného postupu v prípade, že by bolo nariadené spoločnosti TEZAS skládku uzatvoriť a nebolo by na nej možné uskladňovať komunálny odpad z mesta Prievidza. Konateľ spoločnosti informoval o tom, že spoločnosť má v prípade okamžitého uzavretia skládky zabezpečené alternatívy ako bude riešiť odvoz a uskladnenie komunálneho odpadu z mesta Prievidza zabezpečovať náhradným spôsobom. TEZAS je v jednaní s firmami, ktoré prevádzkujú iné skládky komunálneho odpadu. Konateľ TEZASu krízový štáb ubezpečil, že v súčasnosti nie je potrebné v tejto súvislosti prijímať žiadne osobitné opatrenia.

Obrázky: vysielanie TV JOJ a TV Markíza


Info servis

Blížiace sa podujatia

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri