Výstraha pred silným vetromLorem ipsum dolor sit amet 19. 11. 2015 13:48

Slovenský hydrometeorologický ústav vydal pre okres Prievidza na dni 19. – 20. 11. 2015 meteorologické výstrahy pred vetrom.

SHMÚ na svojej webovej stránke informuje o týchto meteorologických výstrahách pre okres Prievidza.

SHMÚ vydal na dni 19. – 20. 11. 2015 nasledovné výstrahy :
Jav: Vietor
Stupeň: 2. stupeň
Trvanie javu: od 19.11.2015 11:00 do 20.11.2015 10:00 hod.
Výskyt:  vybrané okresy BB, TN, KE, PO a ZA kraji

V okrese Prievidza sa miestami očakáva výskyt silného vetra, ktoreho rýchlosť je v danej ročnej dobe a oblasti nadpriemerná a pravdepodobnosť spôsobenia škôd je vysoká.

2. stupeň
Výskyt silného vetra, ktorý dosiahne krátkodobo (v nárazoch) rýchlosť (V2, priemer > 20 m/s alebo nárazy > 25 m/s):
a) nezdržiavať sa na voľných plochách,
b) nezdržiavať sa pri labilných prekážkach,
c) zatvoriť a zabezpečiť okná a dvere,
d) odložiť z dvorov voľne položené predmety,
e) nepúšťať von deti,
f) zabezpečiť domáce zvieratá,
g) neparkovať pod stromami a pri chatrných budovách,
h) s ľahkými vozidlami a nenaloženými nákladnými automobilmi obmedziť jazdu po  otvorených veterných plochách,
i) zabezpečiť okná, skleníky, voľne uložené predmety, pozbierať sušiacu sa bielizeň,
j) pri jazde automobilom znížiť rýchlosť jazdy.

3. stupeň
Výskyt mimoriadne silného vetra, ktorý dosiahne krátkodobo (v nárazoch) rýchlosť (V3, priemer > 25 m/s alebo nárazy > 35 m/s):
a) keď nie je nutné,  nevychádzať z domu,
b) nezdržiavať sa na voľných plochách,
c) zatvoriť a zabezpečiť okná a dvere,
d) nepúšťať von deti,
e) s ľahkými vozidlami a nenaloženými nákladnými automobilmi nejazdiť po otvorených veterných plochách,
f) zabezpečiť žeriavy.


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri