Výstraha pred prívalovou povodňou28. 5. 2018 16:40

SHMU upozorňuje nebezpečenstvo prívalových povodní v okrese Prievidza. Vydal výstrahu tretieho stupňa platnú 28.05.2018 od 16:00 do 18:00.

Vzhľadom na očakávané prívalové zrážky pri búrkach predpokladá SHMU prechodný výrazný lokálny vzostup vodných hladín, hlavne na malých tokoch, s možnosťou dosiahnutia a prekročenia vodných stavov zodpovedajúcich stupňom povodňovej aktivity. Je predpoklad výskytu sprievodných povodňových javov aj mimo tokov.

Vývoj hydrologickej situácie bude priebežne aktualizovaný.

Tretí stupeň výstrahy upozorňuje na jav, ktorý svojou intenzitou vážne ohrozuje aktivity človeka a môže spôsobiť škody veľkého rozsahu. Vyskytuje sa veľmi zriedkavo.

Pri dosiahnutí hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity a pri vydaní výstrahy na nebezpečenstvo povodne neodporúča využívať tok na rekreačnú plavbu.

Nebezpečenstvo povodne je situácia charakterizovaná najmä:
a) možnosťou výskytu extrémnych zrážok, náhleho topenia snehu alebo rýchleho stúpania hladín vo vodných tokoch,
b) dlhotrvajúcimi výdatnými atmosférickými zrážkami a následným zvýšeným odtokom vody,
c) zvýšeným odtokom vody z topiaceho sa snehu,
d) rýchlym stúpaním hladiny vody alebo prietoku vo vodnom toku, pri ktorom sa očakáva dosiahnutie stupňov povodňovej aktivity,
e) vznikaním prekážky, ktorá obmedzuje plynulé prúdenie vody v koryte vodného toku, na moste, priepuste alebo na povodňou zaplavovanom území,
f) nebezpečným chodom ľadov s potenciálnou možnosťou vzniku ľadovej zátarasy, ľadovej zápchy,
g) poruchou alebo haváriou na vodnej stavbe alebo na hydroenergetickej stavbe na vodnom toku.


Info servis

Blížiace sa podujatia

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri