Výstava k výročiam mesta: Fidelibus civibus et hospitibus nostrisLorem ipsum dolor sit amet 30. 1. 2013 16:40

Vo vestibule Domu kultúry v Prievidzi si môžete do 20. februára 2013 pozrieť výstavu s názvom Fidelibus civibus et hospitibus nostris - Našim verným mešťanom a hosťom. Zameriava sa na pripomenutie dvoch okrúhlych výročí mesta Prievidza, ktoré si tento rok pripomíname.

Hornonitrianske múzeum v Prievidzi pravidelne pripomína významné výročia v regióne prezentačnými podujatiami. Ináč to nemôže byť ani pri jubileách centra regiónu – Prievidze, ktorá si tento rok pripomína okrúhle výročia dvoch historických udalostí. Uplynulo 900 rokov od prvej písomnej zmienky o Prievidzi, zaznamenanej v roku 1113 v metačnej listine benediktínov zo Zoboru a 630 rokov od udelenia mestských výsad Prievidzi v januári 1383 kráľovnou Máriou z rodu Anjou. Oslavy získania kráľovských privilégií sa v meste začínajú 30. januára 2013 výstavou Fidelibus civibus et hospitibus nostris..., Našim verným mešťanom a hosťom..., usporiadanou Hornonitrianskym múzeom v Prievidzi v priestoroch Kultúrneho a spoločenského strediska v Prievidzi.

Výstava pripomenie slávne časy mesta Prievidze, ktoré nastávajú jej zaradením medzi slobodné kráľovské mestá, keď dostala privilégiá podľa Budína. Regálie kráľovnej Márie patrili k najvýznamnejším a najprínosnejším dokumentom pre mesto, ktoré ich udelením získalo vo všetkým oblastiach – administratívnej i hospodárskej a z nich vyplývajúcej kultúrnej. Obsiahnuté sú v desiatich bodoch, určujúcich práva mesta a jeho povinnosti voči kráľovstvu, ktoré výstava predstaví prostredníctvom starobylých predmetov zo zbierok múzea. Vzhľadom k tomu, že privilégiá mali dlhodobý vplyv na mesto a ich pôsobnosť sa prejavovala aj po ich zrušení kráľovnou Máriou Teréziou v roku 1770, vystavené predmety reprezentujú nasledujúce obdobie v širšom rozsahu. Individuálny priestor sa venuje demonštrovaniu každého z práv, obsiahnutých v prvých ôsmich bodoch listiny, umožňujúcich rozvoj samosprávy, súdnictva, remesiel s ich záštitou pred konkurenciou a možnosťou predaja výrobkov na jarmokoch, získanie pôdy, vyberanie mýta, ochrana pred magnátmi a výber vlastného kléru. Do spoločného komplexu sa spoja dva záverečné body, obsahujúce povinnosť platiť za výsady 400 zlatých florénov a konečné potvrdenia a ustanovenia, okrem iného dokumentované pečaťou Konventu Panny Márie v Turci, ktorým bol v roku 1429 potvrdený presný odpis listiny, keďže jej originál sa do súčasnosti nezachoval.

Výstava Fidelibus civibus et hospitibus nostris..., Našim verným mešťanom a hosťom..., potrvá do 20. februára 2013, navštíviť ju môžete v priestoroch Domu kultúry v Prievidzi.

Mgr. Jaroslava Kupčoková, Hornonitrianske múzeum v Prievidzi


Info servis

Blížiace sa podujatia

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri