Vyššia bezpečnosť školských areálov počas prázdnin8. 7. 2016 12:57

Počas letných prázdnin sa zvýši kontrola a bezpečnosť v školských areáloch. Kontrolu zabezpečí Mestská polícia z Prievidze.

Dlhodobým problémom v Prievidzi je vandalizmus na verejných priestranstvách. Značné problémy zaznamenáva mesto Prievidza najmä počas letných prázdnin v areáloch základných a materských škôl, kde dochádza k ničeniu školského mobiliáru. Práve počas letných prázdnin kedy v školách nie je žiadny dozor mesto zaznamenáva zvýšené vyčíňanie vandalov.  Areály škôl sú pritom sprístupnené verejnosti najmä z dôvodu zabezpečenia prístupu na športové areály.

„Požiadavky na zabezpečenie poriadku v školských areáloch zabezpečíme zvýšenou kontrolou týchto lokalít. Mestskí policajti sa preto pri kontrolách zamerajú najmä na základné a materské školy,“ priblížil náčelník MsP Ľubomír Pomajbo. „Pre eliminovanie vandalizmu v školských areáloch nevylučujeme zakúpenie kamerového systému, ktorým by sme dokázali najefektívnejšie riešiť akékoľvek vyčíňanie vandalov. Samozrejme o presnom umiestnení  kamier by sme vopred nechceli informovať,“ dodal na záver zástupca primátorky Ľuboš Maxina.


Info servis

Blížiace sa podujatia

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri