Výsledky verejného zvažovania projektov pre participatívny rozpočet 201931. 10. 2019 13:24

Obyvatelia Prievidze môžu už po tretíkrát hlasovať za projekty, ktoré podľa ich názorov zlepšia prostredie v meste. Poradie projektov okrem prebiehajúceho hlasovania občanov určuje aj verejné zvažovanie, ktoré sa uskutočnilo 15. októbra 2019.

Celkovo bolo predložených 10 projektov. Ich autormi sú aktívni občania, ktorí svoj čas a energiu venovali tomu, aby pre svoje mesto či komunitu vytvorili niečo nové a obohacujúce. Obyvatelia mesta majú aktuálne možnosť rozhodnúť o tom, ktoré z občianskych projektov získajú podporu a budú realizované.

V deň, kedy bolo spustené hlasovanie za projekty participatívneho rozpočtu mesta Prievidza pre rok 2019, absolvovali ich autori verejné posudzovanie, ktoré tvorí v zmysle internej smernice (IS – 103) 20 % podiel na celkovom poradí výherných projektov.

Autori projektov si bodovali projekty v rozmedzí 1 – 5 bodov na základe štyroch kritérií:
1. Veľkosť cieľovej skupiny +  dopad
primárna – priame zapojenie (s kým sa intenzívne pracuje)
sekundárna – úžitok z projektu (ľudia dotknutí činnosťou), otvorenosť
2. Miera dobrovoľníctva
3. Efektivita využitia financií (pomer cena/výkon)
4. Udržateľnosť (úloha projektu z dlhodobého hľadiska)

Projekt Ulice v obrazoch II. bol vyradený z procesu zvažovania z dôvodu absencie jeho autora.

Celkové výsledky verejného zvažovania:


Verejnosť môže hlasovať elektronicky alebo fyzicky do 15. novembra 2019.

Viac o pokynoch k hlasovaniu o projektoch participatívneho rozpočtu mesta Prievidza nájdete na: http://www.prievidza.sk/spravodajstvo/pokyny-k-hlasovaniu-o-projektoch-participativneho-rozpoctu-2019-b/


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri