Výsledky verejného zvažovania participatívnych projektovLorem ipsum dolor sit amet 23. 4. 2018 08:50

Obyvatelia sa uchádzajú o financovanie 13 projektov. Autori projektov absolvovali  ich verejné posudzovanie, ktoré tvorí 20 % podiel na celkovom poradí výherných projektov.

Po dvoch mesiacoch práce v rámci Participatívneho rozpočtu pre Prievidzu 2018 bolo predložených celkovo trinásť projektov. Všetky sú dielom aktívnych občanov, ktorí svoj čas a energiu venovali tomu, aby pre svoje mesto či komunitu vytvorili niečo nové a obohacujúce. Obyvatelia budú mať možnosť rozhodnúť o tom, ktoré z občianskych projektov získajú podporu a budú realizované.

Autori projektov si bodovali projekty na základe troch kritérii v rozmedzí 1 -5 bodov.

1. Veľkosť cieľovej skupiny +  dopad
primárna – priame zapojenie (s kým sa intenzívne pracuje)
sekundárna – úžitok z projektu (ľudia dotknutí činnosťou),otvorenosť
2. Miera dobrovoľníctva
3. Efektivita využitia financií (pomer cena/výkon)


Celkové výsledky verejného zvažovania:

Komplexné vyhodnotenie verejného zvažovania TU:


Anotácie projektov:

Aby človek nebol sám
Pomáhame astaráme sa o pacientov, ktorí trpia onkologickým ochorením achcú posledné chvíle života prežit vdomácom prostredí. Ktakejto starostlivosti potrebujeme mat vhodné zdravotnícke pomôcky.

Necpaly (ne)zabudnuté
V kultúrnom dome vNecpaloch vytvoríme nasvietený panel smapou Necpál, ktorá bude doplnená dobovými fotografiami zvýstavby kultúrneho domu a zo života obyvatelov niekdajšej obce Necpaly.

Parkour & Freerun Ihrisko
Vytvoríme špeciálne parkour ihrisko pre deti a mládež, ktoré bude zamerané na atraktívne pohybové aktivity, rozvoj pohybu a zdravý životný štýl.

Aktívni seniori – II. ročník
Umožníme seniorom zmysluplné trávenie voľného času formou tematického vzdelávania. Tento rok sa zameriame na spoznávanie a ochranu prírody, zdravý životný štýl spojený s cvičením a na zvládnutie zručností s modernými technológiami.

Včely v meste Prievidza
Založíme včeliu záhradu so založením troch včelínov. Naše aktivity budú smerovať aj na informovanie a popularizáciu medu a potrebu vćiel v mestskom prostredí.

Obnova historického cintorína v Prievidzi
Prinavrátime dôstojnosť zabudnutému historickému cintorínu, situovanému na Mariánskom vršku a zvýrazníme prítažlivost tejto starobylej lokality pre domácich i turistov.

Dôstojný život starších – Zastavme násilie na starších
Zvýšime informovanosť o domácom násilí na senioroch a jeho formách. Seniorom poskytneme informácie ako sa dá proti násiliu bránit a kde hladať pomoc.

Cyklostojany

Osadíme ďalšie verejné cyklostojany.Zameriame sa aj na osadenie servisného cyklostojana, ktorý bude obsahovat potrebné náradie na rýchly servis bicyklov.

Modernizácia portálu www.codnes.sk

Regionálny kultúrny spoločenský online portál je urcený na propagáciu a dokumentáciu kultúrnych, spolocenských ašportových podujatí. Stránku zmodernizujeme, vytvoríme verziu pre mobilné telefóny, a doplníme nové funkcie.

Remeselná dielňa aj pre vás
Verejne prístupná remeselná dielňa bude zameraná na prácu s drevom, vlnou, prírodnými materiálmi. Miesto bude prístupné menším deťom s rodičmi a školákom.

Gymnázium svojmu mestu
Pri príležitosti 100. výročia vzniku gymnázia vydáme kalendár pre školský rok od augusta 2018 do októbra 2019, ktorý sa bude dotýkat aktivít gymnázia v jednotlivých mesiacoch a tie budú určené pre širokú verejnosť.

Seniorart – tvorivý ateliér pre seniorov II.

Budeme pokračovať v projekte zameranom na terapiu seniorov prostredníctvom umenia s osobitným zreteľom na výtvarnú terapiu a seniorské divadlo.

Ulice vobrazoch
Steny panelových bytových domov oživíme maľbami fotografií starej Prievidze. Tým skrášlime sídliskový priestor v lokalite Zapotôcky.


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri