Výsledky súťaže Ja, Prievidza28. 5. 2013 13:29

Do súťaže "Ja, Prievidza", sa zapojilo spolu 15 škôl s 221 prácami vytvorenými v technikách kresba, maľba, grafika a kombinovaná technika. Jej cieľom bolo upriamiť pozornosť detí a mládeže mesta Prievidze na významné mestské výročia pripadajúce na rok 2013 a cez výtvarnú tvorbu podnietiť u nich záujem o mesto, pestovať ich občiansku príslušnosť, zdravú hrdosť a stotožnenie sa so svojím mestom.

Porota v zložení Mgr. Vlasta Miklasová – OŠaSoO Prievidza; Mgr.  Oľga Ďurčenková – Mesto Prievidza; Mgr. Petra Matušovychová – Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi; Mgr. Amália Lomnická – Občianske združenie Art Point a Zdenka Duchoňová – ZUŠ Nováky hodnotila práce na základe dodržania témy, pôvodnosti a originality a veku primeranej výtvarnej úrovne vyjadrenia témy.

Mnohé práce splnili kritéria tejto súťaže, ale porota musela vyčleniť väčšie množstvo prác, ktoré nespĺňajú požiadavky na to, aby sa stali súčasťou vystaveného súboru pre jednoduchosť a malú náročnosť, prvoplánovosť riešenia témy, mechanické priradenie motívov bez hlbšieho spracovania, ilustratívnosť bez osobného vkladu autora a pre chyby v technickom zvládnutí.

Organizátori všetkým žiakom a ich pedagógom, ktorí sa zapojili do súťaže, vyjadrujú poďakovanie s presvedčením, že ciele súťaže "Ja, Prievidza", sa podarili spoločne naplniť. Vyhlasujú výsledky súťaže (viď. nižšie) a pozývajú na vernisáž a slávnostné odovzdanie cien, ktoré sa uskutoční dňa 6. júna 2013 o 16.00 hod. v Sále RKC v Prievidzi. Výstava potrvá do 24. 6. 2013.

HLAVNÉ CENY

Cena mesta Prievidza: Základná umelecká škola Ladislava Stančeka Prievidza
Cena OŠaSoO Prievidza: Základná škola, Ulica P. J. Šafárika, Prievidza
Cena Galérie Regionart Prievidza: Materská škola, Nábrežie sv. Cyrila, Prievidza
Cena riaditeľa ZUŠ Ladislava Stančeka Prieviza: Základná škola, Ulica P. Dobšinského, Prievidza

INDIVIDUÁLNE CENY

1. kategória (4 – 6 rokov)


1. miesto: Viktória Dutková (7 rokov), Vanesska Kráľová (6 rokov), Kristínka Horváthová (6 rokov), Základná škola, Ulica P. J. Šafárika, Prievidza, pedagóg: Mgr. Jana Homolová
2. miesto: Hanka Kríkova (4 roky), Materská škola, Nábrežie sv. Cyrila, Prievidza pedagóg: Soňa Králiková
3. miesto: Tamara Ondrejovičová (6 rokov), Základná škola Gašpara Drozda s materskou školou, Chrenovec – Brusno, pedagóg: Jana Šovčíková

čestné uznania:
Filip Polerecký (4 roky), Materská škola, Nábrežie sv. Cyrila, Prievidza, pedagóg: Soňa Králiková
Mattias Mašura (6 rokov), Materská škola, Malonecpalská ulica, Prievidza, pedagóg: Iveta Glesková

2. kategória (7 – 9 rokov)

1. miesto: Simona Gombarčíková (9 rokov), Základná umelecká škola Ladislava Stančeka Prievidza, ppedagóg: Mgr. Anton Stratený
2. miesto: Matej Szelle (9 rokov), Základná škola, Ulica Rastislavova, Prievidza, pedagóg: Mgr. Adriana Gombarčíková
3. miesto: Adela Mečiarová (8 rokov), Základná škola, Ulica P. J. Šafárika, Prievidza, pedagóg: Mgr. Jana Homolová

čestné uznania
Ľudmila Petra Bátorová (9 rokov), Základná umelecká škola Ladislava Stančeka Prievidza, pedagóg: Mgr. Anton Stratený
Dominika Maňáková (9 rokov), Lucia Hurtišová (9 rokov), Základná škola, Ulica P. Dobšinského, Prievidza, pedagóg: Mgr. Iveta Michalíková

3. kategória (10 – 12 rokov)

1. miesto: Dária Zubovská (12 rokov), Základná škola, Ulica P. J. Šafárika, Prievidza, pedagóg: Mgr. Jana Homolová
2. miesto: Alexandra Miháliková (11 rokov), Základná škola, Ulica P. J. Šafárika, Prievidza, pedagóg: Mgr. Jana Homolová
3. miesto: Samuel Hilkovič (12 rokov), Základná umelecká škola Ladislava Stančeka Prievidza, pedagóg: Mgr. Anton Stratený

čestné uznania
Bianka Melišková (10 rokov), Základná umelecká škola Ladislava Stančeka Prievidza, pedagóg: Mgr. Anton Stratený
Stella Šimurková (11 rokov), Základná umelecká škola Ladislava Stančeka, pedagóg: Mgr. Anton Stratený

4. kategória (13 – 15 rokov)

1. miesto: Denisa Škultétyová (14 rokov), Základná umelecká škola Ladislava Stančeka Prievidza, pedagóg: Mgr. Anton Stratený
2. miesto: Barbora Šmirinová (14 rokov), Základná umelecká škola Ladislava Stančeka Prievidza, pedagóg: Mgr. Anton Stratený
3. miesto: Anna Bartová (15 rokov), Základná umelecká škola Ladislava Stančeka Prievidza, pedagóg: Mgr. Oleg Cipov

čestné uznania
Laura Partiková (13 rokov), Základná umelecká škola Ladislava Stančeka Prievidza, pedagóg: Mgr. Anton Stratený
Frederika Beňová (14 rokov), Základná umelecká škola Ladislava Stančeka Prievidza, pedagóg: Mgr. Anton Stratený
Paula Wolfová (13 rokov), Základná umelecká škola Ladislava Stančeka Prievidza, pedagóg: Mgr. Anton Stratený
Lucia Kurincová (14 rokov), Základná umelecká škola Ladislava Stančeka Prievidza, pedagóg: Mgr. Oleg Cipov

5. kategória (16 – 20 rokov)

1. miesto: Emma Kotianová (16 rokov), Základná umelecká škola Ladislava Stančeka Prievidza, pedagóg: Mgr. Anton Stratený
2. miesto: Veronika Raganová (18 rokov), Základná umelecká škola Ladislava Stančeka Prievidza, pedagóg: Mgr. Oleg Cipov
3. miesto: Marko Kubovič (18 rokov), Základná umelecká škola Ladislava Stančeka Prievidza, pedagóg: Mgr. Anton Stratený

čestné uznania:
Jarmila Prosseková (18 rokov), Základná umelecká škola Ladislava Stančeka Prievidza, pedagóg: Mgr. Anton Stratený
Jozef Mário Matiaško (17 rokov), Základná umelecká škola Ladislava Stančeka Prievidza, pedagóg: Mgr. Anton Stratený

ZÚČASTNENÉ ŠKOLY

1.Materská škola, Športová ulica, Prievidza
2.Materská škola, Poruba
3. Materská škola, Nábrežie sv. Cyrila, Prievidza
4. Materská škola, Malonecpalská ulica, Prievidza
5. Základná škola Gašpara Drozda s materskou školou, Chrenovec – Brusno
6. Základná škola, Malonecpalská ulica, Prievidza
7. Základná škola, Mariánska ulica, Prievidza
8. Základná škola, Ulica P. J. Šafárika, Prievidza
9. I. Základná škola, Ulica S. Chalupku, Prievidza
10. Základná škola, Ulica Energetikov, Prievidza
11. Základná škola, Ulica Rastislavova, Prievidza
12. Základná škola, Ulica P. Dobšinského, Prievidza
13. Piaristická základná škola  F. Hanáka, A. Hlinku, Prievidza
14. Gymnázium V. B. Nedožerského, Prievidza 
15. Základná umelecká škola Ladislava Stančeka Prievidza


Info servis

Blížiace sa podujatia

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri