Vypracujú diagnostiku mosta pri kine Baník26. 8. 2021 13:29

Stav mosta na Ulici Murgaša v Prievidzi, v blízkosti bývalého kina Baník, dobrý nie je. Prievidzská samospráva dala vypracovať diagnostiku, ktorá určí potrebné sanačné opatrenia. Tie v nasledujúcich rokoch plánuje samospráva postupne zrealizovať.

Predmetom zákazky bude vypracovanie diagnostiky mostného objektu v rozsahu podrobnej prehliadky mosta so zameraním konštrukčných častí. Diagnostika sa zameria aj na identifikáciu porúch na jednotlivých častiach mosta – vyhodnotenie s určením stavebno-technického stavu mosta, overenie skladby vozovky, stavu izolácie a mostného zvršku, deštruktívne na vývrtoch, overenie kvality betónu aktuálnej nosnej konštrukcie a jeho zatriedenie, vyhodnotenie a výpočet zostatkovej životnosti mosta a určenie potrebných sanačných opatrení, ako aj spracovanie statického prepočtu mosta s určením zaťažiteľnosti.

Cena za vypracovanie diagnostiky mosta je  5 160 eur. Odovzdanie diagnostiky je zmluvne naplánované do 63 dní od nadobudnutia účinnosti zmluvy.  Info servis

Blížiace sa podujatia

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri