Výmena vodovodného potrubia vo Veľkej Lehôtke bola dokončená10. 7. 2014 13:03

Svahové deformácie, ktoré spôsobujú obyvateľom Veľkej Lehôtky a Hradca značné problémy, okrem iného porušili aj časť vodovodného potrubia vo Veľkej Lehôtke. V posledných dňoch bola dokončená výmena tohto potrubia. Rekonštrukčné práce zabezpečovala Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť.

Obyvatelia Veľkej Lehôtky na stretnutiach s vedením mesta vo volebnom obvode č. V. – Veľká Lehôtka upozornili na problém, ktorý spôsobovalo poškodené vodovodné potrubie. „Na Remeselníckej ulici sa stále valí cez potrubia, respektíve súvisiace priľahlé zariadenie voda a tečie na pozemky, do záhrad a k domom“ podotkla na stretnutí p. Bátorová.

V posledných dňoch bola dokončená výmena vodovodného potrubia vo Veľkej Lehôtke, na  Remeselníckej  a Hlbokej ulici. Celkovo bol vymenený úsek v dĺžke 470 m a napojených 39 vodovodných prípojok. Výmena celého potrubia by mala zabrániť ďalším priesakom vody do obytných priestorov obyvateľov Veľkej Lehôtky.


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri