Výmena vodovodného potrubia vo Veľkej Lehôtke bola dokončená10. 7. 2014 13:03

Svahové deformácie, ktoré spôsobujú obyvateľom Veľkej Lehôtky a Hradca značné problémy, okrem iného porušili aj časť vodovodného potrubia vo Veľkej Lehôtke. V posledných dňoch bola dokončená výmena tohto potrubia. Rekonštrukčné práce zabezpečovala Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť.

Obyvatelia Veľkej Lehôtky na stretnutiach s vedením mesta vo volebnom obvode č. V. – Veľká Lehôtka upozornili na problém, ktorý spôsobovalo poškodené vodovodné potrubie. „Na Remeselníckej ulici sa stále valí cez potrubia, respektíve súvisiace priľahlé zariadenie voda a tečie na pozemky, do záhrad a k domom“ podotkla na stretnutí p. Bátorová.

V posledných dňoch bola dokončená výmena vodovodného potrubia vo Veľkej Lehôtke, na  Remeselníckej  a Hlbokej ulici. Celkovo bol vymenený úsek v dĺžke 470 m a napojených 39 vodovodných prípojok. Výmena celého potrubia by mala zabrániť ďalším priesakom vody do obytných priestorov obyvateľov Veľkej Lehôtky.


Info servis

Blížiace sa podujatia

Kalendár podujatí

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri