Výmena dlažby na Ulici Štefana Moyzesa20. 3. 2014 09:57

Už onedlho začne výmena povrchu a dlažby na pešej zóne na Ul. Štefana Moyzesa. Na havarijný stav tejto cesty priamo v centre mesta sa dlhodobo sťažujú obyvatelia mesta a majitelia prevádzok situovaných v tejto lokalite.  Pri rekonštrukcii môže dôjsť k čiastočným obmedzeniam na vstupe na Námestie slobody.

Celý projekt je momentálne vo fáze verejného obstarávania. „Predmetom obstarávania je obnova dlažby spevnených plôch na Ul. Š. Moyzesa pri obchodnom dome Vtáčnik. Stavebné práce pozostávajú z vybúrania existujúcej dlažby aj s podkladovými vrstvami, úpravy podkladu, osadenia líniových odvodňovacích žľabov a položenia betónovej dlažby. Chceme obyvateľom pripomenúť, že práce budú vykonané na frekventovanej pešej komunikácii v centre mesta Prievidza, ktorá je súčasťou pešej zóny. Z tohto dôvodu bude počas realizácie prác potrebné zabezpečiť prechodový koridor pre chodcov a prístup k okolitým prevádzkam,“ opísala rekonštrukčné práce   primátorka mesta Katarína Macháčková. Súčasťou výstavby budú aj stavebné úpravy priľahlého betónového kvetináča. Finančné prostriedky  sú vyčlenené v rozpočte mesta vo výške 106 tisíc  € . Presná suma za uvedené dielo však vzíde až z verejného obstarávania. Predpokladaný termín začiatku realizácie obnovy Ul. Š. Moyzesa je naplánovaná na  začiatkom  mája t.r.

RTV Prievidza :

Na zlý stav   pešej zóny sa sťažovali najmä majitelia prevádzok.  „Chápem, že ide o dlhodobý problém, ale táto ulica je priamo v centre. Ak prichádzajú   turisti do nášho mesta, tak potom prichádzajú priamo na námestie alebo do piaristického kostola. Vypadávajúca a porozbíjaná dlažba na tejto ulici reprezentuje celú Prievidzu. Treba to opraviť,“ uviedol jeden z prevádzkarov.

Pešia zóna na Ul. Štefana Mojzesa je jednou zo vstupných častí na Námestie slobody priamo v centre  a stále patrí medzi historické časti, ktoré si zachovali aspoň čiastočný ráz z pôvodného centra Prievidze. Počas obnovy  pešej zóny by mal byť zostať zachovaný celkový prechod cez Moyzesovu ulicu. Rovnako by mali zostať zachované vstupy do jednotlivých obchodov.  Práce budú zabezpečované počas plnej prevádzky.


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri