Výluka Prievidza-Nováky14. 6. 2019 13:23

Dňa 18. júna 2019 (utorok)bude správca železničnej infraštruktúry (ŽSR) v čase od 08.40 h do 13.15 h realizovať  výlukové práce,ktoré budú mať za následok dočasné obmedzenia v železničnej doprave na traťovom úseku:Prievidza – Nováky.
 

V dôsledku výlukových prác budú dňa 18. júna 2019 v úseku Prievidza – Nováky  nahradené autobusovou dopravou (NAD) vlaky:
➢ REX 1721 Bratislava 06:36 – Nováky 09:18 – Prievidza 09:28,
➢ Os 5049 Nitra 08:13 – Nováky 10:10 – Prievidza 10:20,
➢ Os 5016 Prievidza 09:43 – Nováky 09:54 – Nové Zámky 12:46,
➢ Os 5011 Nové Zámky 9:15 – Nováky 12:13 – Prievidza 12:23,
➢ Os 5020 Prievidza 11:36 – Nováky 11:47 – Nové Zámky 14:46,
➢ REX 1724 Prievidza 12:28 – Nováky 12:38 – Bratislava 15:24.

Popis zastávok NAD: Železničná stanica/zastávka Miesto zastavenia NAD Prievidza pred staničnou budovou /Os, REX/ Nováky pred staničnou budovou /Os, REX/

Dôležité upozornenia :

➢ pri vlaku Os 5016 predpokladáme meškanie  približne 5 minút v ŽST Prievidza,

➢ pri vlaku REX 1724 predpokladáme meškanie  približne 5 minút v ŽST Prievidza,

➢ v náhradnej autobusovej doprave nie je k dispozícii preprava bicyklov a imobilných cestujúcich. 

Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. sa ospravedlňuje za problémy spôsobené obmedzeniami v železničnej doprave.
 


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri