Vyjadrenie Heleny Dadíkovej, zástupkyne primátorky mesta k informáciám v médiách28. 9. 2011 17:51

V médiách bola dnes – 28.9. -  podaná informácia o dopravnom  priestupku, ktorého som sa dopustila 28.7.2011.

Ospravedlňovanie je v tomto prípade irelevantné, pretože som porušila zákon o cestnej premávke. O vine a treste rozhodujú v tomto prípade tí, ktorým to prináleží. Podala  som  príslušnému orgánu – dopravnému inšpektorátu - vyjadrenie k ich rozhodnutiu, ktoré v plnej miere rešpektujem. Bola som však tá, ktorá sama zavolala políciu, neutekala som pred ňou  a nemám jediný dôvod  utekať ani pred spravodlivosťou.

Našťastie som svojim nezodpovedným konaním nikomu nespôsobila žiadnu ujmu na zdraví ani na majetku. Stalo sa to v v deň, keď som mala riadnu dovolenku ( pochovávala som matku ). V živote človeka sú chvíle, ktoré ho poznačia. A žiaľ, nedajú sa zvrátiť.  

Vyjadrenie primátorky Kataríny Macháčkovej k tejto otázke:

V prvom rade by som chcela zdôrazniť, že išlo o súkromnú cestu pani Dadíkovej v čase mimo pracovnej doby. Je jasné, že  išlo o porušenie zákona, ktorého následky bude znášať predovšetkým ako človek, ale aj ako volený funkcionár mesta Prievidza. Je mi ľúto, že k celej udalosti došlo. Túto záležitosť však hodnotím ako jej osobné zlyhanie.  


Info servis

Blížiace sa podujatia

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri