Vyhradené parkoviská19. 9. 2012 07:44

V centrálnej mestskej parkovacej zóne, kde je parkovanie spoplatnené, môžu fyzické osoby,  ktoré sú držiteľom parkovacieho preukazu fyzickej osoby so zdravotným postihnutím, bezplatne zaparkovať na vyhradených parkovacích miestach.

Vyhradené parkovacie miesta v centrálnej parkovacej zóne sú v  týchto lokalitách:
-4 parkovacie miesta sa nachádzajú pred lekárňou na ulici A. Hlinku,
-2 parkovacie miesta sa nachádzajú pred OD Vtáčnik,
-4 parkovacie miesta sa nachádzajú pri Sociálnej poisťovni – budova HBP.


Zobraziť Parkoviská pre zdravotne postihnutých na väčšej mape

V prípade potreby nie je vylúčené dodatočné zvýšenie počtu týchto vyhradených miest. Aj v tomto prípade sa ukazuje hlavná výhoda prevádzky parkovacieho systému mestskou a nie súkromnou spoločnosťou. Na bezplatné parkovanie na vyhradených miestach je potrebné,  aby obyvateľ bol držiteľom parkovacieho preukazu pre fyzickú osobu so zdravotným postihnutím.

Posudzovanie a rozhodovanie na účely parkovacieho preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím upravuje zákon č.447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na  kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorá je odkázaná podľa posudku na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom  alebo má praktickú slepotu alebo úplnú slepotu oboch očí, vyhotoví príslušný orgán parkovací preukaz na základe právoplatného rozhodnutia o parkovacom preukaze. Príslušný orgán  je úrad práce, sociálnych vecí a rodiny (oddelenie posudkových činností) v mieste trvalého bydliska žiadateľa.

Parkovací preukaz je potrebné umiestniť v prednej časti vozidla tak, aby bola predná časť parkovacieho preukazu jasne viditeľná na účely kontroly. Parkovací preukaz sa môže používať na vozidle prepravujúcom fyzickú osobu s ŤZP, ktorá je odkázaná na individuálnu prepravu alebo má praktickú alebo úplnú slepotu oboch očí. Parkovací preukaz môže používať iba fyzická osoba, ktorej ho vydal úrad práce, sociálnych vecí a rodiny alebo iný oprávnený orgán v zahraničí.

Zároveň chceme vyvrátiť všetky fámy o zámere radnice spoplatniť parkovanie v celom meste Prievidza. Systém spoplatnenia parkovania v centrálnej mestskej parkovacej zóne nie je nastavený na spoplatnenie parkovania v celom meste.

Súvisiace články:

Ako uhradiť parkovné cez sms.


Info servis

Blížiace sa podujatia

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri