Výhra z programu nadácie TESCO je už v materskej školeLorem ipsum dolor sit amet 5. 8. 2016 12:02

Rodičovské združenie pri materskej škole Ul. A. Mišúta v Prievidzi sa v tomto školskom roku zapojilo do výzvy, ktorú vyhlásila nadácia Tesco. Oblasť zdravia a životného štýlu je jednou z viacerých oblastí, ktorú nadácia Tesco podporuje. Riaditeľka materskej školy PaedDr. Silvia Bošnovičová a predsedníčka rodičovského združenia Mgr. Lenka Kohútová sa zaslúžili o to, že ich projekt „Relaxačno – pohybová zóna“ zvíťazil v našom regióne a získal finančnú podporu 1300 €.

Zameranie Školského vzdelávacieho programu s názvom „Sauna, pohyb, zdravá strava, k poznaniu a k tvorivým hrám nám silu dáva“ úzko súvisí s projektom. Na športové a pohybové aktivity v rámci pobytu vonku využíva materská škola rôzne hracie prvky, na ktorých si deti zdokonaľujú lezenie, preliezanie, obraty a rôzne akrobatické a gymnastické prvky, úchopové schopnosti ruky; stávajú sa odvážnejšími.
V spolupráci so zriaďovateľom a rodičovským združením pri materskej škole prebieha postupná  obnova školského areálu. Školský areál je oživený o tieto hracie prvky: domčeky so schodíkmi a šmýkačkou, hojdačky a húsenica na podliezanie, sedacie časti na pieskoviskách. Podporou z nadácie Tesco pribudol v materskej škole nový hrací prvok – kolotoč.

Za spoluúčasť patrí poďakovanie mestu Prievidza a rodičovskému združeniu pri materskej škole.


Info servis

Blížiace sa podujatia

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri