Vyhodnotenie súťaže o najkrajšiu predzáhradku15. 8. 2017 14:37

Súťaž o najkrajšiu predzáhradku pred bytovým domom pozná víťazov:

1. miesto : p. Lucia , Ul. Benedikta, Prievidza

2. miesto: p. Siekelová, Janušková a domovník p. Kmeť, Jesenského ul., Prievidza

3. miesto: p. Špánik, Ľ. Ondrejova, Prievidza

4. miesto: p. Dadová, J. Fándlyho, Prievidza

5. miesto: p. Višňovská, Nábrežie sv. Cyrila, Prievidza

Výhercom srdečne gratulujeme, v najbližšej dobe ich budeme kontaktovať o spôsobe prebratia darčekových šekov. Všetkým obyvateľov, ktorí sa zapojili do hlasovania ďakujeme.


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri