Vyhodnotenie architektonickej súťaže Obnova časti Námestia slobody v PrievidziLorem ipsum dolor sit amet 12. 11. 2013 08:21

Mesto Prievidza vypísalo anonymnú architektonickú súťaž na spracovanie návrhu architektonického riešenia časti pešej zóny so zakomponovaním vodného prvku a súvisiaceho priestoru pešej zóny na Námestí slobody v centrálnej mestskej zóne. Po vyhodnotení dňa 7. novembra 2013 je známe výsledné poradie návrhov určené na zasadnutí výberovej komisie.

Do súťaže bolo v stanovenom termíne doručených 9 návrhov, z ktorých všetky formálne zodpovedali súťažným podmienkam. Po vyhodnotení anonymnej architektonickej súťaže „Obnova časti Námestia slobody v Prievidzi“ dňa 7. novembra 2013 13.00 porota otvorila obálky s menami autorov jednotlivých ocenených súťažných návrhov, z ktorých vyplynulo nasledovné:

1. cena - 1 000 €: súťažný návrh „H“: txt architekti, Heyrovského 1, 841 03 Bratislava
(Ing. Ing. arch. Marian Trcka; Ing. arch. Jaroslav Tarajčák; Ing. arch. Branislav Lackovič)
2. cena - 600 €: súťažný návrh „I“:  Atelier KrajArch
(Ing. Klára Nepustilová; Ing. Eva Teplická; Ing. arch. Denisa Valášková)
3. cena - 400 €: súťažný návrh „G“:
(Ing. Miroslava Blanárová; Ing. Hana Oríšková; Ing. Magdaléna Pastvová; Ing. arch. Matúš Polák)

Riešené územie je vymedzené na severnej časti námestia a je ohraničené pamätníkom a okrajom spevnenej plochy realizovanej v zmysle projektu Pešej zóny Námestia slobody. V riešenom území sa nachádza aj barokový, kamenný Trojičný stĺp. Námestie slobody v Prievidzi bolo v predchádzajúcich 20 rokoch postupne obnovené. Územie, na ktoré bola zadaná architektonická súťaž rieši zostávajúcu časť námestia, ktorá ešte nebola obnovená.

Nižšie publikované vizuály zväčšíte kliknutím.

súťažný návrh „H“: txt architekti, Heyrovského 1, 841 03 Bratislava
(Ing. Ing. arch. Marian Trcka; Ing. arch. Jaroslav Tarajčák; Ing. arch. Branislav Lackovič)


Sprievodná správa ico_pdf_46

súťažný návrh „I“:  Atelier KrajArch
(Ing. Klára Nepustilová; Ing. Eva Teplická; Ing. arch. Denisa Valášková)Sprievodná správa ico_pdf_46

súťažný návrh „G“:
(Ing. Miroslava Blanárová; Ing. Hana Oríšková; Ing. Magdaléna Pastvová; Ing. arch. Matúš Polák)


Sprievodná správa ico_pdf_46


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri