Vyhlásenie zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru27. 7. 2018 09:37

Vyhlásenie zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru.

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Prievidzi prehodnotilo situáciu v územnom obvode okresu Prievidza a z dôvodu predchádzania vzniku požiarov v súlade § 21 písm. o) zákona NR SR č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a s § 2 ods. 1 vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov


Vyhlasuje od 27. 07. 2018, 08:00 hod. – do odvolania  - čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru.

Zákaz klásť oheň platí aj pre lokality Lesoparku a Mestského parku na Riečnej ulici.


Info servis

Blížiace sa podujatia

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri