Vyhlásenie výsledkov ankety: Prievidza, moderné mesto, kde to žije31. 5. 2018 15:03

Vážení obyvatelia, aj v tomto roku nás zaujíma váš názor na realizáciu dôležitých projektov v našej Prievidzi. Preto sme pre obyvateľov mesta pripravili anketu, ktorej cieľom bolo zistiť názory verejnosti, ktoré nám pomôžu pri tvorení nových nápadov, posúvajúcich Prievidzu vpred.

Prostredníctvom ankety sme zhrnuli základný prehľad tých najväčších investícií, ktoré sme realizovali v roku 2017, ako aj TOP investícií, ktoré realizujeme práve v týchto dňoch.  Rovnako sme chceli upriamiť vašu pozornosť na najdôležitejšie investičné akcie, ktoré budeme v tomto roku pripravovať,  a ktoré výrazne ovplyvnia budúcnosť celej Prievidze. Jednou z nich je napríklad pripravovaná cyklotrasa, na budovanie ktorej sme získali finančné prostriedky z eurofondov.

Ešte raz Vám všetkým ďakujeme za Váš názor a zaslané podnety, ktoré budú inšpiráciou pre našu ďalšiu prácu v prospech našej Prievidze.


Anketový lístok:ico_pdf_46

Vyhlásenie výsledkov nájdete v priloženom:


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri