Vyhlásenie kandidatúry pre voľby primátora a poslancov Mestského zastupiteľstva v Prievidzi26. 9. 2014 07:37

Mestská volebná komisia v Prievidzi podľa príslušných ustanovení zákona o voľbách do orgánov samosprávy obcí vyhlasuje, že pre voľby primátora mesta Prievidza a poslancov mestského zastupiteľstva v Prievidzi zaregistrovala týchto kandidátov.

Vyhlásenie kandidatúry pre voľby primátora mesta Prievidza
ico_pdf_46

Vyhlásenie kandidatúry pre voľby poslancov Mestského zastupiteľstva v Prievidzi

Zaregistrovaní kandidáti pre voľby primátora mesta Prievidza

1. Daniel Brezoňák, Ing., 49 r., profesionálny vojak vo výslužbe, Prievidza, Nábrežie sv.
Cyrila 22, nezávislý kandidát
2. Michal Dobiaš, 37 r., manažér, Prievidza, Cesta VI. Clementisa 18, nezávislý kandidát
3. Karol Gerdenich, Ing., 45 r., štátny zamestnanec, Prievidza, Uhlištná ulica 35C, nezávislý
kandidát
4. Viera Hurtišová, Mgr., 43 r., súdny exekútor, Prievidza, Ulica A. Škarvana 2, KSS
5. Jozef Lohyňa, Mgr., 51 r., SZCO, Prievidza, Dlhá ulica 10, SZ
6. Katarína Macháčková, JUDr., 44 r., primátorka, Prievidza, Ulica B. Björnsona 22, SIEŤ
7. Richard Marko, 39 r., riaditeľ' IT firmy, Prievidza, Ulica J. Murgaša 26, nezávislý kandidát
8. Milan Šemrinec, Ing., 49 r., manažér, Prievidza, Ulica R. Jašíka 15, nezávislý kandidát

Zaregistrovaní kandidáti pre voľby poslancov Mestského zastupiteľstva v Prievidzi (podľa volebných obvodov)

Volebný obvod číslo 1
Vo volebnom obvode sa volí 6 poslancov.

1. Marek Balog, 42 r., murár, DOST
2. Ján Bodnár, Ing., 53 r., podnikateľ, SMER-SD
3. Vladimír Borko, Ing., 48 r., súkromný podnikateľ, KDH
4. Gabriel Čauder, 74 r., dôchodca, SNS
5. Vladimíra Ďuračková, Ing., 52 r., štátny zamestnanec, nezávislý kandidát
6. Vladimír Falat, Ing. arch., 59 r., architekt, KDH
7. Mária Fazekašová, Mgr., 61 r., psychológ, SMER-SD
8. Rastislav Galko, 44 r., konateľ s.r.o., DOST
9. Roman Gonda, Ing., 49 r., elektrotechnik informatik, nezávislý kandidát
10. Igor Hagovský, 44 r., konateľ s.r.o., DOST
11. Iveta Hakošová, Ing., 53 r., živnostník, MOST -  HÍD, Strana zelených, NOVÝ PARLAMENT
12. Peter Hupka, Ing., 47 r., konateľ správcovskej spoločnosti, SIEŤ
13. Viera Hurtišová, Mgr., 43 r., súdny exekútor, KSS
14. Mariana Kleinová, 60 r., SZČO-fyzioterapeut, nezávislý kandidát
15. Oto Kóňa, Mgr., 27 r., občiansky aktivista, nezávislý kandidát
16. Peter Krško, Mgr., 46 r., hudobník -  pedagóg, SIEŤ
17. Juraj Liener, 24 r., podnikateľ, SOĽ
18. Martin Majdan, 36 r., konateľ spoločnosti, NOVA, OKS
19. Ľuboš Maxina, JUDr. Ing., PhD., 49 r., zástupca primátorky, SIEŤ
20. Marek Michalovič, Ing., 30 r., technológ, SMER-SD
21. Štefan Orság, Ing., 64 r., umelec, SMER-SD
22. Maroš Pavlenda, Ing., 55 r., živnostník, SMER-SD
23. Milan Petráš, 58 r., vedúci strojmajster, nezávislý kandidát
24. Vladimír Petráš, MVDr., 56 r., privátny veterinárny lekár, SIEŤ
25. Jozef Polerecký, Ing., 66 r., učiteľ, SIEŤ
26. Ladislav Ricker, 46 r., SBS, SNS
27. Marianna Rybárová, Ing., 39 r., účtovníčka, nezávislý kandidát
28. Jana Sýkorová, Mgr., 36 r., pedagóg, nezávislý kandidát
29. Július Urík, 65 r., dôchodca, SIEŤ
30. Daniel Urminský, 50 r., živnostník, SMER-SD
31. Miroslav Žiak, Ing., 26 r., športový arbiter, SaS

Volebný obvod číslo 2
Vo volebnom obvode sa volí 5 poslancov.

1. Helena Dadíková, 61 r., vedúca Strediska pietnych služieb, SIEŤ
2. Jaroslav Daniš, 64 r., dôchodca, DOST
3. Ján Dobrovodský, 58 r., konateľ, nezávislý kandidát
4. Róbert Frimmel, Bc., 23 r., študent, NEZÁVISLÝ
5. Božena Gatialová, Mgr., 47 r., pedagóg, nezávislý kandidát
6. Matúš Hakoš, Ing., 56 r., stavebný inžinier, KDH
7. Samuel Herko, MUDr., 60 r., kožný lekár, SMER-SD
8. Roman Hlaváč, Ing., 46 r., technik, SIEŤ
9. Marián Jakubis, MUDr., 61 r., lekár, SNS
10. Ľuboš Jelačič, Ing., 48 r., manažér a tréner mládežníckeho basketbalu, SIEŤ
11. Petra Kobetičová, Ing., 35 r., konateľ, SMER-SD
12. Zuzana Lukáčová, Ing., 57 r., odborná referentka, SIEŤ
13. Martin Lukačovič, JUDr., 38 r., právnik, SMER-SD
14. Juraj Lüttmerding, Ing., 52 r., stavebný inžinier, SDKÚ-DS
15. Jaroslav Michalovič, Mgr., 65 r., právnik, SMER-SD
16. Lýdia Ondrejková, Ing., 61 r., inžinierka ekonómie, nezávislý kandidát
17. Jozef Otto, Ing., 50 r., vedúci štátny zamestnanec, SMER-SD
18. Peter Oulehle, MUDr., 48 r., lekár, nezávislý kandidát
19. Peter Paulík, Ing., 47 r., kultúrny pracovník, nezávislý kandidát
20. Slavomír Perniš, Ing., 33 r., lesný inžinier, KDH
21. Mária Stellerová, Mgr., 51 r., ekonóm, nezávislý kandidát
22. Adriána Svitková, JUDr., 46 r., právnik, nezávislý kandidát
23. Ján Šlapák, MUDr., 67 r., lekár - pneumológ, SIEŤ
24. Peter Šrank, Bc., 33 r., živnostník, KDH
25. Vanda Takácsová, 50 r., prevádzkový manažér, MOST -  HÍD, Strana zelených, NOVÝ PARLAMENT

Volebný obvod číslo 3
Vo volebnom obvode sa volí 6 poslancov.

1. Soňa Babiaková, Ing., 62 r., majiteľka autoškoly, SIEŤ
2. Václav Baďo, 53 r., štátny zamestnanec, SMER-SD
3. Zdenko Beljansky, 49 r., živnostník, SMER-SD
4. Branislav Bucák, Ing., 37 r., hlavný redaktor vydavateľstva, SIEŤ
5. Martin Bugár, Ing., 40 r., konateľ spoločnosti, nezávislý kandidát
6. Jaroslav Cigaňák, MUDr., PhD., 58 r., lekár, SIEŤ
7. Ružena Dlábiková, Mgr., 64 r., lekárnik, NEZÁVISLÝ
8. Marcel Dobrovodský, 35 r., technik, nezávislý kandidát
9. Viera Ďurčeková, Bc., 37 r., ekonómka, nezávislý kandidát
10. Jana Galanská, Mgr., 45 r., stredoškolská učiteľka, SIEŤ
11. Radko Gavliak, Ing., 36 r., riaditeľ, SMER-SD
12. Alena Giertlová, 53 r., manažér, SNS
13. Blažena Haninová, 51 r., vedúca prevádzky, SDKÚ-DS
14. Róbert Hekl, 45 r., finančný agent, nezávislý kandidát
15. Tomáš Kozák, PaedDr., 28 r., pedagóg, NOVA, OKS
16. František Králik, PaedDr., 71 r., učiteľ, KDH
17. Ivan Macháč, 47 r., vodič, nezávislý kandidát
18. Libor Mokrý, Mgr., 60 r., úradník, MOST -  HÍD, Strana zelených, NOVÝ PARLAMENT
19. Róbert Orság, Ing., 32 r., riaditeľ, SMER-SD
20. Anton Paučin, 56 r., elektrotechnik, DOST
21. Peter Petriska, 41 r., riaditeľ, SMER-SD
22. Róbert Rendek, 34 r., SZČO, nezávislý kandidát
23. Milan Simušiak, Ing., 45 r., riaditeľ logistiky, SIEŤ
24. Marián Sokol, Ing., 59 r., dôchodca, nezávislý kandidát
25. Michal Struhár, RNDr., 37 r., učiteľ, KDH
26. Gabriel Šimko, MUDr., MPH, 61 r., lekár, KDH
27. Vladimír Štajnoch, Bc., 58 r., pedagóg, DOST
28. Milan Tercha, Ing., 54 r., obchodný zástupca, nezávislý kandidát
29. Ivan Vaňo, 40 r., SZČO, MOST -  HÍD, Strana zelených, NOVÝ PARLAMENT
30. Ľubomír Vida, Mgr., 60 r., riaditeľ, SMER-SD
31. Ivona Vojtášová, PhDr., 52 r., manažérka, nezávislý kandidát
32. Samuel Volek, 42 r., technik zabezpečovacích zariadení, SDS
33. Zuzana Vrecková, Mgr., 45 r., učiteľka, SIEŤ

Volebný obvod číslo 4
Vo volebnom obvode sa volí 5 poslancov.

1. Jozef Búry, Mgr., 47 r., sanitár, SIEŤ
2. Milan Dérer, Ing., 55 r., ekonóm, SDKÚ-DS
3. Michal Dobiaš, 37 r., manažér, nezávislý kandidát
4. Dalibor Franko, 40 r., podnikateľ, nezávislý kandidát
5. Peter Hoppan, Ing., 47 r., manažér, MOST -  HÍD, Strana zelených, NOVÝ PARLAMENT
6. Matej Hrdlovič, 23 r., predavač, DOST
7. Klaudia Kmeťová, 42 r., čašníčka, DOST
8. Marián Kobárik, Ing., 63 r., dôchodca, SNS
9. Anna Kocúriková, Mgr., 61 r., učiteľka, KDH
10. Marta Kriegerová, 60 r., dôchodkyňa, DOST
11. Miloš Krško, 35 r., obchodný zástupca, SMER-SD
12. František Küffer, Mgr., 26 r., právnik, nezávislý kandidát
13. Dušan Magdin, MUDr., 69 r., lekár - onkológ, SIEŤ
14. Ján Mata, Mgr., 60 r., riaditeľ, SMER-SD
15. Ján Onduš, 50 r., SZČO, ĽS Naše Slovensko
16. Róbert Pietrik, JUDr., 40 r., vedúci právnej kancelárie, SIEŤ
17. Eleonóra Porubcová, PaedDr., 48 r., riaditeľka gymnázia, KDH
18. Miroslav Procháska, Mgr., 39 r., konateľ spoločnosti, nezávislý kandidát
19. Vladimír Revický, 59 r., elektrotechnik, SMER-SD
20. Silvia Siváková Nemcová, Ing., 40 r., manažér, nezávislý kandidát
21. Eduard Šebök, Ing., 52 r., manažér, SMER-SD
22. Zora Škodová, MUDr., 54 r., lekárka - internistka, SIEŤ
23. Imrich Šoltés, 65 r., dôchodca, SNS
24. Richard Takáč, Ing., 32 r., riaditeľ, SMER-SD
25. Viliam Tomášik, 48 r., živnostník, TIP
26. Gabriel Uhrín, 39 r., obchodný zástupca, NOVA, OKS
27. Katarína Vráblová, 47 r., sociálna pracovníčka, SIEŤ

Volebný obvod číslo 5
Vo volebnom obvode sa volí 1 poslanec.

1. Rudolf Fiamčík, Mgr., 53 r., štátny zamestnanec, SMER-SD
2. Juraj Ohradzanský, 52 r., vedúci údržby zelene, SIEŤ

Volebný obvod číslo 6

Vo volebnom obvode sa volí 1 poslanec.

1. Katarína Čičmancová, 52 r., finančný poradca, SIEŤ
2. Ľudmila Velikovová, 60 r., invalidná dôchodkyňa, SMER-SD

Volebný obvod číslo 7
Vo volebnom obvode sa volí 1 poslanec.

1. Igor Čičmanec, 48 r., živnostník, SMER-SD
2. Martin Drozd, Ing., 31 r., správca informačného systému, SIEŤ
3. František Krško, 48 r., technik, nezávislý kandidát


Info servis

Blížiace sa podujatia

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri