Výdajné miesta čistiacich a dezinfekčných prostriedkovLorem ipsum dolor sit amet 20. 8. 2010 10:10
Občania v zaplavených oblastiach si čistiace a dezinfekčné prostriedky naakumulované z verejnej materiálnej zbierky môžu vyzdvihnúť po predchádzajúcom telefonickom dohovore na odberných miestach:

Na sídlisku Píly – Dom kultúry – kontakt: 541 20 29

V centre mesta na ZŠ Rastislavova – kontakt: 0903 162 960

Miestnosti, kde sa budú čistiace a dezinfekčné prostriedky vydávať, budú zverejnené na informačných plagátoch na budovách.

Po preukázaní bydliska budú podľa možnosti občanom vydané čistiace a dezinfekčné prostriedky.
Čistiace a dezinfekčné prostriedky sú priebežne dopĺňané a v prípade nedostatku, alebo absencie konkrétneho čistiaceho prostriedku o tom budú občania informovaní na kontaktných telefónnych číslach.

Zároveň prosíme občanov, ktorí majú možnosť čistiace a dezinfekčné prostriedky darovať, aby ich priniesli:
Na sídlisku Píly – Dom kultúry v čase od 7.00 do 18.00, kontakt 541 20 29
V centre mesta na ZŠ Rastislavova - kontakt: 0903 162 960

Info servis

Blížiace sa podujatia

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri