Vychádza ďalšie číslo Prievidzského občasníkaLorem ipsum dolor sit amet 9. 4. 2020 10:23

Prievidzský občasník – časopis všetkých a pre všetkých so srdcom Prievidžana prináša už 16 rokov fakty, dobové udalosti a zaujímavosti z histórie mesta Prievidza a v týchto dňoch vychádza jeho ďalšie číslo.

Rozmerom neveľký, ale obsahom obrovský časopis vo svojom prvom tohtoročnom čísle prináša opäť pútavé, doposiaľ verejnosťou neobjavené historické fakty viažúce sa k mestu Prievidza. Prvé tohtoročné vydanie však prechádza niekoľkými zmenami. Od tohto čísla sa vydavateľom stáva občianska iniciatíva Spolu sme Prievidza, ktorá sa okrem iných verejnoprospešných aktivít dlhodobo venuje mapovaniu histórie mesta Prievidza spracovaním a vydávaním publikácií s historickým obsahom, ale i sústavným zbieraním hmotných artefaktov, ktoré už v blízkej budúcnosti budú vystavené širokej verejnosti na obdiv.

„Začiatkom tohoto roku došlo k dohode medzi Miestnym odborom Matice slovenskej a našim združením o prevode vydavateľských práv. Čitatelia Prievidzského občasníka touto zmenou určite neprídu o nič z pútavého obsahu, ktorý už roky obohacuje historické povedomie Prievidžanov,“ hovorí Michal Dobiaš, predseda združenia Spolu sme Prievidza.

Čitatelia však môžu očakávať aj ďalšie novinky. Občianska iniciatíva sa chce zamerať na zvýšenie dostupnosti Prievidzského občasníka k čitateľovi formou predplatného a doručovaním Prievidzského občasníka priamo do domácností vo forme tlačenej, alebo elektronickej, pretože obsah bude dostupný aj na novej internetovej stránke.

Rastúce náklady na tlač, distribúciu a kroky s ňou spojené však znamenajú aj zvýšenie ceny za jeden výtlačok. „Všeobecne známe dôvody, ako je predovšetkým nárast vstupných nákladov nás prinútili zvýšiť cenu z doterajších  päťdesiatich centov na jedno Euro a päťdesiat centov. Veríme, že záujem čitateľov o občasník tento krok neodradí, pretože informácie, ktoré v ňom aj naďalej budú nachádzať majú oveľa vyššiu hodnotu,“ zdôvodňuje zvýšenú cenu Michal Dobiaš, predseda združenia Spolu sme Prievidza.

Nové číslo sa k čitateľom dostalo už koncom marca.

E-mailová adresa Prievidzského občasníka je: info@prievidzskyobcasnik.sk

Kontakt pre média: Peter Paulík, 0918 610 817


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri