Vybudovanie ostrovčekov na kritických miestach o krok bližšie k realizácii8. 10. 2021 10:17

Projektová dokumentácia na vybudovanie ostrovčekov  na Včelárskej ulici a Ulici za depom je sfinalizovaná. Stavebné práce by mohli byť zrealizované už v budúcom roku.
 

Projektová dokumentácia navrhuje zlepšenie dopravnej situácie na miestnych komunikáciách Včelárska ulica a Ulica za depom a to vytvorením ochranných ostrovčekov v mieste priechodu pre chodcov. Súčasťou návrhu je aj zabezpečenie bezpečného pohybu osôb so zníženou schopnosťou pohybu a orientácie. Samotné priechody pre chodcov budú osvetlené. V súčasnosti sa realizuje potrebná inžinierska činnosť pre vydanie príslušných povolení. Predpoklad realizácie stavebných prác je naplánovaný v roku 2022.


Info servis

Blížiace sa podujatia

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri