Výbor volebného obvodu č. IV. Kopanice informuje o zrušení zasadnutia v mesiaci júnLorem ipsum dolor sit amet 26. 6. 2017 14:44

Poslanci za príslušný volebný obvod oznamujú, že termín stretnutia  v mesiaci jún sa ruší.

VVO č. IV. zasadá každú poslednú stredu v mesiaci o 17.00 h  v budove Mestskej polície na Novackého ulici č. 14.


Info servis

Blížiace sa podujatia

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri