Výbor volebného obvodu č. 3 bude zasadať v novom časeLorem ipsum dolor sit amet 28. 8. 2015 10:52

Výbor volebného obvodu č. 3 - Zapotôčky - Nové mesto informuje o zmene termínu pravidelných zasadnutí.

Poslanci VO č. 3 oznamujú, že termín stretnutí s obyvateľmi sa mení z na  každý prvý štvrtok v mesiaci o 17.00 h  na Šulekovej ulici 15 (v priestoroch bývalého CVČ).


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri