Výberové konania na vymenovanie riaditeľov7. 5. 2014 12:41

Odbor školstva a starostlivosti o občana informuje verejnosť o výberových konaniach na riaditeľov základných škôl a riaditeľov materských škôl. Do výberových konaní sa môže zapojiť každý, kto spĺňa predpísané náležitosti.

Výberové konania na vymenovanie riaditeľov 2 základných škôl a 4 riaditeľov materských škôl a to na pozície :
- riaditeľ Základnej školy, Malonecpalská ul. 206/37, 971 01 Prievidza,
- riaditeľ Základnej školy, Ul. P. Dobšinského 746/5, 971 01 Prievidza,
- riaditeľ Materskej školy, Ul. M. Gorkého 223/2, 971 01 Prievidza,
- riaditeľ Materskej školy, Ul. P. Benického 154/1, 971 01 Prievidza,
- riaditeľ Materskej školy, Ul. D. Krmana 334/6, 971 01 Prievidza
- riaditeľ Materskej školy, Ul. Športová ul. 134/34, 971 01 Prievidza

Všetky požadované informácie nájdete TU.


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri