Výber žiakov do matematických triedLorem ipsum dolor sit amet 19. 5. 2011 10:01

Základná škola na Ul. Rastislavova v Prievidzi pozýva budúcich piatakov a šiestakov s matematickým a prírodovedným nadaním na výber žiakov do matematických tried, ktorý sa bude konať 26. mája o 9.00 h. Je potrebné si doniesť vlastné písacie a rysovacie potreby.

Podanie prihlášky do 9.00 hod (žiaci z iných škôl)

 Miesto: školská jedáleň – pavilón E – prízemie - vchod oproti prechodu pre chodcov z Rastislavovej ulice.

 8.

45 h – 9. 10 h prezentácia, organizačné pokyny

 9. 10 h – 9. 20 h pokyny k testu z matematiky

 9. 25 h – 10.25 h administrácia testu z matematiky

 10. 25 h – 10. 30 h ukončenie testovania

 27. mája piatok po 12.00 h zverejnenie výsledkov

Viac informácií nájdete na http://zsrastislavovapd.edupage.org/

Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri