VVO IV zmena v zasadaní16. 7. 2015 13:00

Výbor volebného obvodu č. IV.   Kopanice  informuje o zmene termínov zasadnutí v letných mesiacoch.

Poslanci za príslušný volebný obvod oznamujú, že termín stretnutia  v mesiaci júl sa ruší z dôvodu letných dovoleniek a zasadnutie plánované na 26.augusta 2015 sa posúva na 2. septembra 2015 o 17.oo h. Ďalšie stretnutia sa uskutočnia v riadne stanovených termínoch.

VVO č. IV. zasadá každú poslednú stredu v mesiaci o 17.00 h  v budove Mestskej polície na Novackého ulici č. 14.


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri