VVO č. 4 – Kopanice informuje o zmene termínov zasadnutí počas leta25. 6. 2020 08:50

Poslanci VVO č. 4 oznamujú, že výbor bude počas letných mesiacov zasadať v mesiaci august - v stredu 5.8.2020 o 17:00 v budove Mestskej polície na Novackého ulici č. 14. Ďalšie stretnutia sa uskutočnia v riadne stanovených termínoch.


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri