Vstupujeme do rozprávky4. 11. 2011 13:28

Žiaci Základnej školy, Malonecpalská ul. 206/37, Prievidza sa zapojili do celoslovenskej „Súťaže o najzaujímavejšie podujatie školskej knižnice“ k Medzinárodnému dňu školských knižníc 24.10.2011 vlastným programom pod názvom Vstupujeme do rozprávky.

Žiaci 6.ročníka pripravili pre svojich mladších spolužiakov divadelné predstavenie vo forme troch ľudových rozprávok. Celé podujatie otvoril a sprevádzal čarodejník Fero, ktorý deťom prostredníctvom zaklínadiel umožnil vstúpiť do deja rozprávok. Úlohou divákov bolo uhádnuť ich názov. Predstavenie detskí herci odohrali štyrikrát v školskej knižnici pre žiakov 1.-5. ročníka. Atmosféra bola veľmi príjemná a deti si odnášali pekný umelecký zážitok. Aktivite predchádzala súťaž o najzaujímavejšie zaklínadlo. Samotné podujatie a prípravné akcie obohatili činnosť v školskej knižnici, inovovali obsah vzdelávania v predmete slovenský jazyk a literatúra i dramatická výchova, podporili u žiakov záujem o čítanie, oboznámili sa s činnosťou školskej knižnice. Dramatizácie rozprávok u detí mladšieho školského veku podnietili hlbší záujem o detskú literatúru a zvýšili návštevnosť školskej knižnice.
 
RNDr. Ľubomíra Holíková, riaditeľka školy


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri