Voľby do Európskeho parlamentuLorem ipsum dolor sit amet 11. 2. 2019 11:55

Mesto Prievidza poskytuje základné informácie pre občanov ohľadom volieb do Európskeho parlamentu konajúcich sa v sobotu 25. mája 2019.

V týchto voľbách má právo voliť občan Slovenskej republiky, ktorý má na území Slovenskej republiky trvalý pobyt a najneskôr v deň volieb dovŕšil vek 18 rokov. Právo voliť má aj občan, ktorý nemá trvalý pobyt na území SR, ale v deň volieb sa zdržiava na území SR. Voliť do EP v tých istých voľbách možno len v jednom členskom štáte Európskej únie.

Volič, ktorý má trvalý pobyt na území SR, ale v deň konania volieb nemôže voliť v meste svojho trvalého bydliska vo volebnom okrsku, môže požiadať obec svojho trvalého pobytu o vydanie hlasovacieho preukazu. O hlasovací preukaz môže požiadať osobne najneskôr posledný pracovný deň pred konaním volieb (t. j. 24.5.2019), alebo v listinnej forme tak, aby žiadosť bola doručená obci 15 dní pred dňom konania volieb, alebo elektronicky prostredníctvom e-mailu s rovnakými podmienkami.

Info servis

Blížiace sa podujatia

Kalendár podujatí

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri