Vojnové hroby opravené7. 8. 2014 13:31

Pri príležitosti 70. výročia SNP, ale aj z dôvodu nevyhnutných potrieb, zrealizovalo mesto rekonštrukciu vojnových hrobov na cintoríne na Mariánskej ulici.

Opráv sa dočkalo celkovo 13  „Vojnových hrobov – Hroby padlých v SNP“ na mestskom cintoríne v Prievidzi. Opravy sa zamerali na rekonštrukciu poškodených častí náhrobných kameňov; obnovenie nápisov, resp. výmenu poškodených tabúľ s nápismi; ručné očistenie náhrobkov; výrub stromov a následné odstránenie pňov. Práce sa realizovali od apríla až do júna a cena prác bola celkovo 4 707,91 eur.

Vojnové hroby patria padlým známym aj neznámym  vojakom, ale aj ľuďom z radov civilistov, ktorí padli v bojoch II. svetovej vojny  v meste Prievidza. Mesto sa rozhodlo rekonštruovať tieto hroby pri príležitosti 70. výročia SNP.
 


Info servis

Blížiace sa podujatia

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri