Vodné toky v Prievidzi sú zatiaľ stabilizovanéLorem ipsum dolor sit amet 3. 4. 2013 15:27

Slovenský hydrometeorologický ústav vydal dnes o 10.00 pre okres Prievidza prvý stupeň hydrologickej výstrahy. Vzhľadom na existujúce snehové zásoby v povodiach a spadnuté zrážky je podľa nej predpoklad vzostupu vodných hladín na tokoch, s možnosťou dosiahnutia a prekročenia vodných stavov zodpovedajúcich stupňom povodňovej aktivity. Situáciu neustále monitoruje aj krízový štáb mesta Prievidza. Najbližšie bude výstraha SHMÚ aktualizovaná o 19.00.

V porovnaní so situáciou ku koncu minulého týždňa, kedy SHMU vydal 2. stupeň hydrometerologickej výstrahy, je dnešná situácia pokojná. Mestská polícia a krízový štáb mesta Prievidza i napriek tomu situáciu naďalej priebežne monitorujú.

TIP: Aktuálne hydrologické výstrahy SHMÚ

Zhoršenie podmienok sa očakáva v prípade intenzívnych dlhodobejších zrážok počas stredy 3. apríla v popoludňajších hodinách. Podľa predpovede SHMÚ sa v okrese Prievidza na viacerých miestach očakáva výskyt intenzívneho dažďa s úhrnom zrážok 20 - 40 mm. Takýto úhrn zrážok predstavuje zvýšené nebezpečenstvo pre ľudské aktivity. V tejto ročnej dobe nie sú predpokladaný úhrn zrážok ani ich intenzita nadpriemerné, no vzhľadom na nasýtenosť povodí je pravdepodobnosť spôsobenia škôd podľa výstrahy SHMÚ vysoká.

„V prípade nadmerného zvýšenia hladiny vodných tokov v meste Prievidza sme pripravení prijať bezodkladné opatrenia na elimináciu možných škôd. Mesto Prievidza má prakticky okamžite k dispozícií 2000 vriec, do 30 minút vieme zabezpečiť privezenie piesku, napĺňanie vriec a ukladanie na kritické miesta, napríklad na okraje Sládkovičovej ulice, Štúrovej ulice a Duklianskej ulice,“ hovorí Michal Ďureje, hovorca mesta Prievidza. „Zvýšenú pozornosť venujeme práve lokalite pod železničnými mostami, kde je najväčší predpoklad vybreženia rieky Handlovky. Operatívne vieme v spolupráci s mestskou políciou zabezpečiť uzavretie prístupových komunikácií a osadenie bariér,“ dodáva Ďureje.

Mesto Prievidza tiež koncom minulého týždňa zabezpečilo kontrolu hlásičov mestského rozhlasu. Žiadne významné poruchy na hlásičoch rozhlasu neboli zaznamenané, rozhlas funguje bez komplikácií. V prípade potreby vyhlásenia aktuálnych informácií je mestský rozhlas plne k dispozícií.

Ešte v roku 2010 uzatvorila Prievidza dohodu so Slovenským hydrometeorologickým ústavom, ktorý operatívne prostredníctvom špeciálne zriadenej e-mailovej schránky informuje mesto o hydrologickej a meteorologickej situácii a o prípadnom blížiacom sa nebezpečenstve. Táto schránka je vytvorená na operačnom stredisku mestskej polície, ktoré je v nepretržitej 24-hodinovej prevádzke. V prípade potreby zabezpečuje spojenie s primátorkou mesta, predsedom krízového štábu mesta, ako aj ďalšími jeho členmi.

TIP: Odporúčania pre obyvateľov pri výskyte intenzívneho dažďa

Ilustračné foto: Povodeň v Prievidzi v roku 2010, autor: M. Suvák


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri